Vi har fått en avstämning från projektledare Cilla Krantz om vad som händer i Self Sustainable Farm, förberedelseprojekt inom Agtech 2030:

Solpanelerna är på plats och elinstallationen är klar inom kort. Därefter sker provkörning av de fem solföljande solpanelerna. RISE-forskaren Tora Råberg står redo att utse lämpliga prov- och referensytor för studier av solinstrålning och tillväxt av gröda under solpanelerna.

Är solpanelernas skuggeffekter positiva eller negativa för växtligheten? Vid tidigare studier med solpaneler på pelare och underliggande vallodling, där även Tora i vissa fall varit involverad, har det visat sig att det kan vara gynnsamt. Nytt med denna studie är de rörliga solföljande panelerna och försök med odlade grödor enligt växtföljden.

Problem med försenade leveranser har medfört att vi varit tvungna att förlänga projektperioden något. Vi har också minskat antalet solpaneler från tidigare planerade åtta stycken till nu uppsatta fem stycken. Skälet är huvudsakligen att de nu levererade panelerna har avsevärt högre kapacitet än de vi från början kalkylerade med.

Vi ser fram emot nästa steg i detta spännande projekt!

Länk till projektetbeskrivningen.