Tidigare i veckan, den 21/6, träffades Agro Sörmlands utvecklingsråd för diskussion av läget hos företagen och branschen just nu samt avstämning om Agros pågående verksamhet. Vid detta möte träffades vi hos familjen Weijber, på Hagbyberga Säteri.
 
Utvecklingsrådet är en viktig del av Agro Sörmlands verksamhet. Utmaningar och möjligheter i deras vardag ger inspel till insatser vilket garanterar ett tydligt underifrånperspektiv i det vi företar oss. Mötet hade naturligtvis ett stort fokus kring den rådande torkan och hur den påverkar. I Utvecklingsrådet finns företrädare från alla lantbrukets produktionsinriktningar samt skogen. Vi kan konstatera att torkan slår brett och att det finns påtagliga risker för att situationen kan bli värre än 2018 för många om inte regnet kommer snart. Fler faktorer påverkar just nu och inte minst det höga kostnadsläget på insatsvaror som medför risk för betydande ekonomiska konsekvenser för många lantbruksföretag. Agro Sörmland arrangerar, tillsammans med LRF, ett informationsmöte om torkan den 26 juni för att kunna erbjuda företagen relevant information kring läget.
 
Samtidigt som torkan pressar lantbruket ser vi inom skogen en positiv prisbild på både massaved, brännved och timmer. Dock påverkar torkan även planteringar och arbeten i skogen just nu och vi ser en ökad risk för bränder.   
 
Gästade mötet gjorde Andreas Borgefors, länsansvarig för skog & Lantbruk på Handelsbanken, Sörmland och Örebro. Andreas informerade om konjunkturläget inom jord och skog och hur det påverkar näringen. Han lyfte särskilt vikten av att inte bara ha fokus på de rörliga kostnaderna, utan även se över de fasta kostnaderna, inte minst på maskinsidan. Handelsbanken är en av Agro Sörmlands medfinansiärer och vi är mycket glada för vårt goda samarbete till nytta för näringen.
 
Avslutningsvis visade Henric Weijber runt oss och berättade om verksamheten på Hagbyberga Säteri. En otroligt välskött egendom med slaktkycklingproduktion, växtodling, skog och produktion av förnybar energi. Mycket intressant att höra om historiken, de olika inriktningarna och inte minst se de fina grödorna trots den rådande bristen på regn. Stort tack till Henric som var värd för mötet.  
 
Nu tar Utvecklingsrådet mötesuppehåll för att fokusera på sommar, skörd och ses igen i höst!

Möte utvecklingsrådet Hagebyberga
Möte utvecklingsrådet Hagebyberga
Möte utvecklingsrådet Hagebyberga
Möte utvecklingsrådet Hagebyberga