Möte med Agro Sörmlands Utvecklingsråd, verksamhetens ryggrad. Utvecklingsrådet består av tio sörmländska lantbruksföretagare med olika produktionsinriktningar. De utgör en viktig del av Agro Sörmlands verksamhet.

Utmaningar, behov och möjligheter i deras vardag är grunden till våra insatser. Ett tydligt underifrånperspektiv är avgörande för att skapa nytta på företagsnivå.

Fredag 28 juni träffades utvecklingsrådet för möte på Ånsta Gård, hos Gustaf Colliander. Utöver ordinarie möte besökte Erik Berge, Gårdskapital och berättade om deras tjänster inom finansiering och kolkrediter.

Mötet avslutades med inspirerande exkursion av skogsförvaltningen på Ånsta Gård. Stort tack till Gustaf Colliander.

Möte med Agro Sörmlands Utvecklingsråd, verksamhetens ryggrad. Utvecklingsrådet består av tio sörmländska lantbruksföretagare med olika produktionsinriktningar. De utgör en viktig del av Agro Sörmlands verksamhet. 

Utmaningar, behov och möjligheter i deras vardag är grunden till våra insatser. Ett tydligt underifrånperspektiv är avgörande för att skapa nytta på företagsnivå. 

Fredag 28 juni träffades utvecklingsrådet för möte på Ånsta Gård, hos Gustaf Colliander. Utöver ordinarie möte besökte Erik Berge, Gårdskapital och berättade om deras tjänster inom finansiering och kolkrediter. 

Mötet avslutades med inspirerande exkursion av skogsförvaltningen på Ånsta Gård. Stort tack till Gustaf Colliander.