Agro Sörmland har beviljats medel till ett projekt som ska undersöka möjligheten att utveckla nya affärsmodeller inom kolinlagring och biologisk mångfald i jordbruket.

Lantbruksföretagen skapar många nyttor sin produktion. Agro Sörmland ska i detta projekt titta på hur dessa nyttor skulle kunna bli nya affärsmodeller för lantbruksföretagen. Projektet ska titta på om det är möjligt att kvantifiera vallen bidrag till kolinlagring och biologisk mångfald i slättbygd samt om den kan värderas och paketeras som en handelsvara. Projektet kommer att starta upp under våren.

Hör av er till oss om ni är nyfikna!
johan@agrosormland.se