Vi har pratat med Melker Bergsland, en av de yngre medlemmarna i Agro Sörmlands utvecklingsråd. Melker driver lantbruksföretag med djur och växtodling i Eskilstuna.

På familjegården som Melker har tagit över består majoriteten av verksamheten av grisar och uppfödning av suggor samt växtodling. Företaget drevs tidigare av Melkers pappa och farbror, 2018 köpte Melker sin farbrors aktier och i år har han tagit över helt och nu driver han gården tillsammans med sin fru Mette. I dagsläget är Melker föräldraledig och vi lyckas fånga honom en stund när sonen sover förmiddag.

Även om Melker vuxit upp på gård var det inte helt självklart att det skulle bli hans yrkesval. Vid tid för gymnasieval gick Melker naturbruksskola med inriktning på jakt och viltvård.

“Man förväntas kunna så mycket efter gymnasiet. Jag tycker det är fel som folk ser det idag att man ska vara klar för att börja jobba, så kände inte jag.”

2010 reste Melker iväg utomlands till Nya Zeeland och arbete på lantbruk, där träffar han också danska Mette som idag är hans fru. Melker utbildade sig till driftledare och gårdsmästare på Vreta och började därefter på Taxinge där han arbetade fyra år med växtodling.

Nu är han förvisso föräldraledig men företaget med grisar och växtodling tuffar på i vanlig takt med fyra heltidsanställda plus säsongsanställda och praktikanter.

• Varför har du valt att engagera dig i Agro Sörmland?

Melker fick frågan om att vara med i utvecklingsrådet förra hösten då han precis blivit pappa. Han berättar att han kände till Agro Sörmland men har ändrat sin bild sedan dess. Största argumentet till att tacka ja var att han tyckte det behövdes en representant för “grissidan”.

“Det är ganska ensamt, vi är bara två i Eskilstunaområdet.”

Melker poängterar att han inte vill inte ses som expert och men att en representant för grissidan behövs.

“Det bästa med att vara med i utvecklingsrådet är att jag får reda på vad andra håller på med och att få höra det direkt från dem. Så som vi vanligtvis träffas i branschen, genom växtodling, blir det en viss typ av samtal. I utvecklingsrådet blir det något annat när växtodling inte är fokus. Det blir ett överskådligt perspektiv.”

• Vilken är den största utmaningen just nu och i framtiden för ditt jordbruksföretag? 

Melker tar upp det oroliga läget i världen och att vi inte vet vad som står runt hörnet men att alla sitter i samma sits när det gäller detta. Utöver det är hans största oro sjukdomar och framför allt svinpesten.

“Man tar det inte på allvar – varken lantbruket, allmänheten eller på jaktsidan.”

“Kunskapen finns inte att det drabbar mig som privatperson, många tror det enbart gäller viltsvin och då spelar det ju ingen roll de är ju ändå bara ett problem… Men om vi får in smittan får det betydligt större följder än så. Som lantbrukare är det osäkert om jag kan sälja min grödor på grund av risk för smitta.”

På frågan vad som kan göras åt detta förutom att höja kunskapsnivån ger Melker exempel från Danmark.

“I Danmark har varenda rastplats skyltar om att ej lämna kvar mat på backen, och de har inte ens viltsvin där. Det finns en stor smittorisk i sambandet med att lämna mat på backen som viltsvin hittar och äter.”

• Varför är Agro Sörmlands arbete viktigt?

Melker lyfter fram att Agro Sörmland har en viktig roll som mellanpunkt mellan lantbrukaren och allmänheten och genom att sprida information från “vår” sida. Att vara en röst för lantbruket och att tillvarata intressen som lantbrukare själva inte har tid till.

Nu har sonen vaknat och vi tackar Melker för en givande pratstund. Vi tar med oss hemläxan att att vi behöver hjälpas åt att höja kunskaperna hos alla när det gäller smittan som sprids genom att vi lämnar mat i naturen!