Agro Sörmlands medfinansiärer träffades idag på Grinda Säteri för information från verksamheten och avstämning om läget i branschen.

Det är ansträngt för många lantbruksföretag med anledning av flera sammanfallande olyckliga omständigheter. Dyra insatsvaror, stigande räntor, besvärlig och kostsam skörd som resulterar i låg avkastning och ojämn kvalitet.

Agro Sörmland och våra medfinansiärer arbetar för goda förutsättningar att bruka jord och skog. Det är därför extra viktigt i dessa tider med kraftfulla samarbeten som på olika sätt kan bidra med stöd till näringen.

Stort tack till alla medfinansiärer som möjliggör Agro Sörmlands verksamhet!

Region Sörmland, Länsförsäkringar, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, SEB Handelsbanken, Skog och lantbruk Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne, Landshypotek Bank, LRF – Lantbrukarnas Riksförbund

Presentation från mötet som PDF