Martina Schagerlund, medlem i Agro Sörmlands utvecklingsråd

Personalförsörjning är en jätteutmaning – lärlingperioder och praktiklön kan vara en väg framåt”

Martina Schagerlund har varit med i Agro Sörmlands utvecklingsråd sedan starten. Hon driver jordbruksföretag på familjegården Lindholms Gård som funnits i släktens ägo sedan 1600-talet. Lindholms gård ligger i Barva mellan Eskilstuna och Strängnäs.

Verksamheten på Lindholms gård består av spannmålsodling, nötköttsproduktion, skogsbruk och uthyrning av fastigheter. Martina beskriver jordbruket som traditionellt men det är en hel del i Martinas tänk som framkommer i vår pratstund som mer kan beskrivas som innovativt och framåttänkande än traditionellt.

Målsättningen på gården är i första hand att producera livsmedel, inte utsäde eller etanol och liknande. Gårdsstrategin som Martina format genom åren är att tänka långsiktigt och att bygga relationer, inte att byta och hoppa mellan de som ger högst betalt. Genom att stärka relationen med kunderna får man en långsiktigt hållbar affär menar Martina.

Gården har också ett eget varumärke, Rekarnekött, som säljs direkt till tre ICA-butiker och i rekoringar men Martina säger att det är svårt att konkurrera med importerat kött som har en helt annan prissättning.

“Här i Sverige har vi världens bästa personalvillkor och det är omöjligt att producera kött till samma priser som exempelvis Brasilien, jag vet för jag har varit där på studiebesök och studerat förhållanden och prissättningar.”

Det är ändå värt det menar hon och beskriver drivfjädern i sitt arbete:

“Min motivation är livsmedel och att få folk att förstå var maten kommer ifrån. Att ta fram livsmedelsdugliga produkter är svårt och krävande. Lönsamheten är tuff men de som håller på är jäkligt duktiga, annars går det inte.”

• Varför har du valt att engagera dig i Agro Sörmland?

“Agro Sörmland lyssnar på oss som gör jobbet, de går in i projekt som gynnar oss och arbetar proaktivt för att utveckla branschen. Jag får också jättemycket utbyte av de andra i utvecklingsrådet på alla möjliga sätt.”

• Vilken är den största utmaningen just nu och i framtiden för ditt jordbruksföretag?

Martina tänker en bra stund men bestämmer sig för att personalförsörjning är en jätteutmanare. Flera faktorer spelar in i att situationen i dag är svår. Förut fanns många fler jordbrukare och det var naturligt för deras barn och anställdas barn att fortsätta arbete med jordbruk. Nu är dessa färre och det är heller inte lika självklart att fortsätta i samma näring som föräldrarna. Hälften av alla som går på jordbruksskolar har inte någon bakgrund inom jordbruk och då vill tyvärr färre anställa dessa, det blir också hård konkurrens om elever.

Idag har det gått så långt att man anställer elever fyra månader innan de tar studenten för att säkra personal. En kostnad jordbruksföretaget får stå för själva. Martina menar också att den praktik som finns i läroplanen idag inte räcker, det behövs till en lärlingperiod i studietiden. En annan lösning kan vara ett år med praktiklön för att lära upp personal innan de är självgående. Hon pekar på Danmark som har ett annat system som vi kan se och ta inspiration ifrån.

Ett annat problem som Martina ser är att vi i Sverige saknar teknikagronomer som kan fungera som oberoende rådgivare.

“Teknikgrenen finns inte kvar längre och vi kommer efter. Det händer mycket på teknikfronten och som det är nu får vi hämta kunskap utomlands. Vi behöver styra fler teknikagronomer till vår bransch och koppla ihop näringen med forskning och universitet.”

Martina pekar på att det finns massor med områden där vi kan utveckla tekniken. Som exempel ger hon växtnäringen där hon menar att det måste gå att få ut fosfor och arbeta mer med kretsloppstänk.

• Varför är Agro Sörmlands arbete viktigt?

Att orka driva alla frågor själv mäktar man inte med säger Martina. Hon ser det som mycket värdefullt att Agro Sörmland för vidare projekt som jordbruksföretagarna lyfter fram som viktiga till nästa instans och till makthavare och organisationer som kan få till förändringar för branschen.

En annan väldigt viktig del menar hon är att Agro Sörmland fokuserar på produktionsjordbruket.

“Det finns många mindre matkluster etc och det är bra, men för att säkra livsmedelsproduktionen i Sverige och framtiden för vår bransch behöver vi få hjälp av organisationer som Agro Sörmland.”