Kan kolkrediter bli en attraktiv intäktskälla för lantbruket? Hur kan du som lantbrukare skapa intäkter genom den koldioxid du binder i din jordbruksverksamhet? Vilka är de affärsmässiga riskerna? Vem bär ansvaret om inte kolet stannar i marken/grödan?

Det är frågeställningar vi kommer att diskutera i en timmes webbinarium som Agro Sörmland arrangerar och bjuder in till den 11 juni kl. 11-12. Anmäl dig här. (Länk skickas ut några dagar innan till den e-postadress du anger när du anmäler.)

Vi har bjudit in experter och sakkunniga på området under följande rubriker:

Kolinlagring och kolkrediter som affärsmodell i jordbruket
Danira Behaderovic, RISE

Initiativ 1415 – investeringar för biologisk mångfald och klimat
Christoffer Bonde, VD, Initiative 1415

Agreena – få en extra årsinkomst från carbon farming
Carl Svensson, Account Manager, Agreena

Kolkrediter utifrån lantbrukarens perspektiv – samtal i studion
Carl Cedergren, Ericsberg Säteri
Carl von Celsing, Rossvik Säteri

Webbinariet är en aktivitet i vårt projekt Mer vall.