Naturvårdsverket informerar att regeringen planerar en stor budget för Klimatklivet 2024. Detta innebär goda möjligheter att stötta projekt detta år så tänk till, eller kanske vet ni redan vilken/vilka åtgärder ni skulle kunna göra hos er som ger hög och varaktig klimatnytta. Det kan vara åtgärder inom jordbruk, transport, industri, återvinning eller ett annat område.

Jordbruksverket meddelar samtidigt att budgeten är mycket begränsad för projekt som färdigställs under 2025 och 2026. Därför denna uppmaning att raska på med ansökan och insatser nu.

Informationen om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida är utförlig, överskådlig och enkel att ta till sig. Här hittar du den, på deras sajt finns också länk till Länsstyrelsens e-tjänst för ansökan.

Till Naturvårdsverkets hemsida.

Om Klimatklivet från Naturvårdsverkets hemsida:
“Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Medlen som fördelas genom Klimatklivet kommer till stor del från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.”


Inför höstens ansökningsomgångar inom Klimatklivet bjuder Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län in till ett informationsmöte.

Mer om det i länken nedan.