“Det görs inte av sig självt.”

Vi presenterar Karola Reuterström, medlem i Agro Sörmlands utvecklingsråd och en av initiativtagarna till Agro Sörmland och ledamot i AgroÖst, vår moderorganisation.
 
På gården Stora Lövhulta strax utanför Eskilstuna bedriver Karola och hennes make Peter växtodling som huvudverksamhet. Gården har de ägt sedan 1995 och strategin har alltid varit att växa med lönsamhet. Det som började med knappt 250 ha är idag snart 1000 ha. Planer på djurproduktion har funnits med i tankarna men har avfärdats på grund av långa avskrivningstider och bundenheten, ”vi är nog lite lata”.
 
– Vi har alltid velat ha djur för det känns som det ska vara det på ett lantbruk. Vi funderade länge och sökte t.o.m. tillstånd för kycklingar men vi landade i beslutet att vara växtodlare, säger Karola.
 
Både Karola och Peter är lantmästare till yrket och Peter även civilekonom. Båda två har ett stort engagemang för de gröna näringarna och har genom åren haft många förtroendeuppdrag.
 
– Som lantbruksföretagare är det så mycket utanför det egna som påverkar verksamheten. Som förtroendevald och engagerad är man med i debatten och på frågorna tidigt. Man hinner reagera och ta tidiga beslut i sitt företag när man är välinformerad. Ett bra nätverk till kunskap.
 
Kvalitet och vetenskaplighet är viktigt på Stora Lövhulta.
 
– Vi tar till oss råd och vetenskap och fattar beslut kring produktion därefter. Våra beslut baseras på vetenskap och fakta, inte på känslor, säger Karola med emfas.

Varför har du valt att engagera dig i Agro Sörmland?

Karola har varit med och utvecklat Agro Sörmland sedan starten. Hon berättar hur de noterade att Agro Väst, som fanns först, utvecklades fint och att vi skulle kunna ha något liknande här i vår del av landet. Hon förklarar hur hon ser på behovet av en aktör som Agro Sörmland.
 
– Vår bransch lyftes inte fram, allt för många tar den för givet. Vi lantbrukare kan inte flytta och dra till Kina med vår verksamhet. Vi är småföretagare utan HR- och hållbarhetsavdelningar. Det behövs en oberoende aktör som Agro Sörmland för att tillvarata och arbeta med de här frågorna.
 
Karola säger att hon blir provocerad av EU:s jordbrukspolitik. Hon menar att beslut som har oerhört stor påverkan på lantbruket baseras till för stor del på känslomässighet istället för fakta. Lobbyarbetet som mäktiga organisationer inom miljö- och djurvälfärd utför får alltför stort utrymme och det blir inte nyanserat.
 
– Alla vill väl men har sin egen agenda och det är enorm skillnad på resurser hos de olika parterna att kommunicera sin agenda. Vår bransch har inte nått fram med att vi är livsviktiga och värdefulla.
 
Politiker behandlar inte de gröna näringarna med respekt utan alltför kortsiktigt menar hon. Beslut måste fattas över blockgränser och vara långsiktiga. Lantbrukare tänker och arbetar i generationer, inte i 4-åriga mandatperioder.
 
– Vi vill vara fria företagare men är överreglerade och beskattade. Det är petigt hur vi använder våra resurser och äganderätten respekteras inte. Det är en överstatlighet och EU driver tyvärr på denna utveckling.
 
Politiker har i allmänhet för liten branschkännedom och vill vara duktiga och ta rätt beslut men genom brist på det helikopterperspektiv som en djupare kunskapskännedom medför så blir det inte bra säger hon. Ett långt perspektiv är nödvändigt.
 
Positivt är dock att det sedan Agro Sörmland startade syns flera framsteg. Att sammanföra och knyta ihop näringsliv, akademi och politiken har gett ökad förståelse, kunskap och förtroende. Karolas uppfattning är att Agro Sörmland har fått ett stort genomslag och att medvetenheten om vad de biobaserade näringarna gör och står för har höjts avsevärt regionalt.
 
– Lantbruket är ryggraden i samhället och måste hanteras klokt och långsiktigt.

Vilken är den största utmaningen just nu och i framtiden för ditt jordbruksföretag? 

Osäkerheten inför framtiden är den i särklass största utmaningen som hon ser framöver. Hon menar att det är svårt att se ett säkert mönster i kostnads- och prisutvecklingen. EUs jordbrukspolitik tror hon inte heller kommer att leda till ökad produktion och lönsamhet, “man ser bara miljöfrågorna”.

Varför är Agro Sörmlands arbete viktigt?

Den här frågan har vi fått svar på många gånger under samtalet och Karola vill avsluta med att trycka extra på hur viktiga medfinansiärerna är.
 
– Utan alla medfinansiärer och regionens medel skulle vi inte kunna utveckla Agro Sörmland och skapa dessa neutrala möten som genererar så mycket värdefullt för vår bransch. Det görs inte av sig självt!
 
Med de kloka orden tackar vi Karola för en givande diskussion och önskar lycka till med verksamheten och på snart återseende.