• Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information

Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Ett flertal projektansökningar är under utformning eller handläggning.

Pågående samt exempel på avslutade projekt:

 

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar är ett Leader-projekt som Agro Sörmland drivit under 3 års tid. Odlingen av grönsaker i Sörmland är liten, i synnerhet i förhållande till marknadens storlek i Mälardalen och Stockholmsområdet. Men: det går alldeles utmärkt att odla grönsaker på friland i Sörmland!

Orsakerna till varför vi inte har större odling är flera och de har vi borrat i lite extra under projektarbetets gång. De stora utmaningarna med lönsamhet i produktionen, såväl inom frilandsodling av grönsaker som i många andra delar av livsmedelsproduktionen just nu begränsar självklart omfattningen. I Sverige är mycket av grönsaksodlingen koncentrerad till södra Sverige med stora företag och samverkan inom ett fåtal marknadskanaler. Men det är inte enbart där odlingen finns, den finns även i Östergötland, Västra Götaland, på Gotland med mera. Och skulle kunna finnas i större omfattning även här.

Målsättning har varit att öka odlingen av grönsaker på friland, skapa tillväxt hos landsbygdsföretag och arbetstillfällen på landsbygden. Resultat och lärdomar från projektet:

 • det går utmärkt att odla grönsaker på friland i Sörmland
 • vid storskalig odling till grossist är marknaden en större osäkerhet än själva odlingen
 • förädling på gårdsnivå kan skapa unika produkter som kan bidra till ökad lönsamhet
 • produktionen har god potential för hög lönsamhet men innebär även ökad risk
 • nära coaching av praktikant och företagare lägger grund för anställning
 • breda samarbeten mellan aktörer ger konkreta resultat för arbete och utbildning

För att ta del av mer bakom ovanstående punkter läs vidare i projektets delrapporter om:

 • Sammanfattning av projektarbetet, resultat och lärdomar
 • Företagsmässiga förutsättningar, Lovang Lantbruk AB
 • Beskrivning över hur gå tillväga för att förädla grönsaker på gårdsnivå, Profox
 • Framgångsfaktorer vid matchning av arbetssökande och landsbygdsföretagare

Kontaktperson projektledare Maria Dirke, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Här hittar du rapporter i pdf-format för nedladdning:

pdf20211215-A5-Grönsak-popversion-webb-enkel-2.pdf

pdfGrönsakodling_på_friland_slutrapport.pdf

pdfDelrapport_handledning_av_arbetskraft.pdf

pdfLovang_Agrosörmland_Grönsaksprojekt_2021.pdf

pdfProfox_Förädling_av_grönsaker.pdf

Här är länkar till YouTube-filmer från studiebesök hos projektdeltagare:

Kilfröslunda Gård, längre film

Kilfröslunda Gård, kortare film

Erikstorps Gård

Dimbo Prästgård

EU logo jordbruksfonden farg

Skärmavbild 2021 12 10 kl. 09.37.28  

 

Agro Sörmland/AgroÖst har sökt medel för ett innovationsprojekt inom europeiska innovationspartnerskapet, EIP-agri.

Projektet består i att utveckla en modell och metodik för uppskattning av lokal förekomst av klövviltspopulationer med hjälp av drönare, kameror och AI. Data från drönarinventeringen ska läggas in i en landskapsmodulering som utifrån arternas biologiska rörelser ska uppskatta artsammansättning samt storlek. Informationen ska utgöra beslutsunderlag för markägare och jordbruksföretag för åtgärder i produktionen samt viltförvaltningen för att långsiktigt skapa balans mellan klövvilt och skadenivåer i jordbruket.

Kontakt: Johan Varenius, verksamhetsledare, Agro Sörmland

EU logo jordbruksfonden farg

 

Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade företag 'Hästinnovationer'

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenEUlogo c RGB

Hästrelaterade företagare ska enkelt och snabbt kunna finna rätt insats vid rätt tillfälle för att kommersialisera produkter/tjänster, ta fram innovationer, växa och nå den internationella marknaden.

Projektet har kopplat samman 12 idérika företagare inom hästnäringen med företagsfrämjare och inkubatorer inom befintliga innovations- och andra stödsystem samt specialister. Det kan vara rådgivare och affärsutvecklare, forskare och akademi, jurister, finansiärer, olika typer av expertkompetens, företag och nätverk både inom och utanför den egna branschen, samt internationella kontakter utifrån företagens behov.

Projektets mål är att de deltagande företagen ska ha nått, eller vara nära, den internationella marknaden med en ny affärsidé, samt att i dialog ha skapat en struktur av stödaktiviteter och stödaktörer med kunskap och kännedom om hästnäringen

Kontaktperson projektledare Åsa Öberg, 070-546 22 88 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

pdfRapport_hastinnovationer_211029_Version_2.pdf

dfhseh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electric Farm

Ett partnerskapsprojekt i 3 steg inom programmet Utmaningsdriven Innovation, Vinnova. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020. Parterna kommer under hösten 2020 lämna in ansökan för steg 2.

Målet med projektet (3 steg) är att visa en fullskalig pilotdemonstration av en gård med 100 % förnybar och lokalproducerad energi.

Under steg 1 genomfördes en kartläggning av lantbrukets energianvändning över året, modellering och simulering, omvärldsanalys samt formering av nästa steg i projektet.

Besked från Vinbnova väntas vid årsskiftet 2020/2021.

Vinnova green payoff EN RGB

 

Samverkan för idéutveckling inom lantbruksnäringen

Ett spännande branschöverskridande samarbete för forskning, utveckling och innovation.  2 lantbruksföretagare, Automation Region, LiU Grönovation, Robotdalen, RISE samt Agro Sörmland ingick i gruppen. Projektet avslutades i oktober 2019.

Utvecklingsgruppen utgick från en angelägen utmaning inom lantbruket, nämligen markpackningsproblematiken. Gruppen tog gemensamt fram en lösning gällande skördelogistik med små och lätta autonoma spannmålscontainrar som följer tröskan (flygande tömning) och byts ut i ett flöde. Själva konceptet, Fieldgofer, illustreras med en animerad film, se  https://www.youtube.com/watch?v=w3R_3U6hLdI 

Vid Smart Farming eventet 30 oktober på Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm lanserades filmen och har fått stor uppmärksamhet. Strax därefter skedde internationell lansering på AgriTechnica i Hannover. En patentansökan lämnades in i december 2018 och godkändes nyligen.

Projektet har dokumenterat processen och samlat erfarenheter av att arbeta branschöverskridande för att skapa innovativa lösningar. Dessa erfarenheter och rekommendationer kommer att tas tillvara för att skapa nya utvecklings-/innovationsgrupper där lantbrukare får möjlighet att utveckla sina idéer.

Läs gärna reportaget pdfProjekt för framtidens gröna näringar

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Logga Grönsak på friland

 

Kompetensinventering RF

Regionförbundet beviljades projektmedel ur ESF (Europeiska Socialfonden) för effektivare yrkesutbildningssamverkan i Sörmland med inriktning på teknik/industri och biobaserade näringar. Agro Sörmland ingår som en samarbetspartner. Projektet innehåller flera spår: - Efterfrågeanalys av teknisk kompetens på 5-10 års sikt för de biobaserade näringarna. - Upprättande av samarbetsstruktur för stöd till företagens strategiska kompetensförsörjning. Projektet startade i maj 2018 och avslutades i februari 2020. 

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EU flagga

 

Kartläggning produktionsenheter

Kartläggning av produktionsenheter inom biobaserade näringar i Sörmland. Kartläggningen visar att det i Sörmlands län finns 1959 lantbruk varav 1375 är hel- eller deltidslantbruk. 1490 lantbruk av det totala antalet brukar mer än 30 ha. Motsvarande siffror för Östergötland är 3215 lantbruk resp. 2355 hel- eller deltid samt  2491 över 30 ha. Ett pajdiagram över lantbrukens inriktningar har tagits fram för Sörmland resp. Östergötland.

Projektet genomfördes år 2017 och avslutades 2018

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

High Tech Farming

Inom EU´s ”Smart specialisation platform”. Ett antal regioner i Europa samarbetar inom ett valt område. Erfarenhetsutbyte, studiebesök, utveckla samarbeten och nätverk. Detta länkas till förstudien ”Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling”. Projektet är i planeringsfas.

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling

Förstudie initierad av ÖMS-gruppen i samarbete med Vreta kluster, Agro Sörmland, Green Innovation Park samt samtliga fem regioner. Syftet är i stora drag att inventera möjligheter och intresse för att skapa ett ”living lab” där konsumenter, tillsammans med producenter m.fl blir en naturlig del i utveckling av nya produkter. Detta kan vara ett spännande spår för projektet High Tech Farming. Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF, har beviljat utvecklingsmedel för projektet. Projektet startade i maj 2018 och slutredovisades i december månad samma år. En ansökan till fortsättning är under planering.

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EUlogo c RGB