• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Samla vatten och säkra din odling

Samla vatten och säkra din odling!

Studieresa i två delar som riktar sig till yrkesmässiga odlare av trädgårdsgrödor och rådgivare som arbetar med yrkesmässig trädgårdsodling. I mån av plats är den även öppen för alla intresserade odlare och intressenter.

Studieresa Skåne - Öland, 8-9 november

Studieresa Gotland, 9-11 november

(Resorna går med fördel att kombinera)

Läs mer här.

Arrangeras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF Trädgård och Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder

Detaljer

Startar 2021-12-08 8:00
Slutar 2021-11-11 19:00
Max deltagare -