• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Gynna pollinerare och andra sällsynta arter med enkla metoder

Välkommen till en digital kurs där Karin Sandberg berättar om enkela åtgärder som du kan göra för att gynna pollinerare och andra arter på din mark.
De åtgärder du kan göra rör allt från att spara rätt blommande buskar i betesmarken, till att lägga upp en hög med stammar och grenar från avverkade och beskurna träd samt att skrapa fram ytor med sand.
Tipsen finns samlade i informationsskriften Receptsamling för biologisk mångfald. Du får även chans att fundera på och diskutera kring vad som skulle kunna fungera på din gård i en gruppdiskussion.

 

Föreläsare är Karin Sandberg, biologi på Länsstyrelsen som till vardags arbetar med att skapa åtgärder för hotade arter i Västmanland.

Målgrupp: Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Plats: Kursen sker via Skype. Instruktioner om hur du ansluter kommer via e-post några dagar innan kursen.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant, men tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Karin Sandberg så får du delta i mån av plats

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan: Anmäl dig via kalendern på vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastmanlandlänk till annan webbplats eller till Karin Sandberg senast den 22 februari 2021.

Detaljer

Startar 2021-02-25 13:00
Slutar 2021-02-25 15:00
Max deltagare -