• Agro Sörmland
  NU är det dags
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Se programmet här!
 • Agro Sörmland
  Välkommen till
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Anmäl dig här NU!
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information

Moderna Djurstallar

Cilla Krantz från Agro Sörmland inledde seminariet Moderna Djurstallar med att berätta om Agro Sörmlands verksamhet hittills och kommande aktiviteter.

När ordet överlämnades till Peder Schiöler, verksam inom försäljning och projektledning på A-betong, fick vi bland annat ta del av vad kunder efterfrågar idag, olika byggnadssystem kopplat till kostnader samt vikten av att ha en helhetssyn vid om- eller nybyggnation.

Hushållningssällskapets byggnadsrådgivare Karin Andersson uppdaterade oss om hur trenderna inom olika byggnationer ser ut och vad som kan bli populärt i framtiden. Länsstyrelsens handläggare Kristina Thunström redogjorde för förprövningsprocessen – när behövs den, hur den går till och varför?

Seminariet avrundades med en paneldiskussion med föreläsarna där alla fick möjlighet att ställa frågor. Såväl panelen som publiken var överens om att det behövs enklare och snabbare processer – ett utvecklingsområde där Agro Sörmland, tillsammans med de olika aktörerna, kommer att arbeta vidare med. 

 

Dokumentation

pdfProgram

Presentationer

pdfAbetong - Djurstallar för framtiden

pdfHushållningssällskapet - Trender i djurstallar

pdfLänsstyrelsen - Förprövning av djurstallar

 

välkomstbrunch grinda sateri moderna djurstallarcilla krantz välkomnar moderna djurstallar

abetong peder schioler byggsystem inom lantbruk moderna djurstallarabetong peder schioler nya produkter ingjutna plastfönster moderna djurstallarhushållningssällskapet karin andersson moderna djurstallarhushållnigssällskapet karin andersson planering moderna djurstallar

länsstyrelsen kristina thunström handläggningstid moderna djurstallarlänsstyrelsen kristina thunström förprovning moderna djurstallar

paneldiskussion deltagare moderna djurstallarpaneldiskussion föreläsare moderna djurstallar

 

Publicerad 2018-02-27

 

Detaljer

Startar 2018-02-27 12:15
Slutar 2018-02-27 16:00
Max deltagare -