• Agro Sörmland
  Välkommen till
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Anmäl dig här NU!
 • Agro Sörmland
  NU är det dags
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Se programmet här!
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information

Rådgivning och diskussion kring torkan och foderläget

Johan Lagerholm öppnade seminariet med att kortfattat sammanfatta läget i Sörmland.

Länsstyrelsens representant Klas Fredriksson gick igenom områden som brandrisker, torka och vattenbrist i Södermanland och vilka åtgärder som Länsstyrelsen går in med. Klas är även samordnare för Greppa Näringen – ett kunskapsprojekt som erbjuder lantbrukare kostnadsfri rådgivning inom klimatpåverkan.

För långsiktig foderproduktion gäller det att ta vara på krisårets lärdomar menade Siri Israelsson från Hushållningssällskapet. Hon poängterade även att importerat foder innebär en stor risk då man kan få med bland annat mycket ogräs. 

Från Växa Sverige kom Ann-Catrin Markusson och gav exempel på alternativa foder och vad man behöver tänka på vad gäller förgiftningsrisken.

Peter Dahlblom och Malin Lindstedt gav bland annat rådet att man bör se över likviditeten och göra en likviditetsprognos. De representerade Skandinaviska Enskilda Banken respektive Sparbanken Rekarne och poängterade att det är viktigt att göra en tät uppföljning av ekonomin.

Stefan Wistrand från LRF:s Omsorgsgrupp informerade om vilken resurs Bondekompis är för den enskilde lantbrukaren. Drabbas man som lantbrukare av problem av hälso-, ekonomisk- eller privat karaktär är det viktigt att ha någonstans att vända sig – någon som lyssnar! Det är då man kan vända sig till en Bondekompis för samtalsstöd och tillsammans hitta lösningar.

Det var en stor spridning på de diskussionsämnen som togs upp då det gavs möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Siri, Klas, Ann-Catrin, Stefan och Johan Vad krävs av lantbrukarna i framtiden, vilka är de nya grödorna, är utbildningarna tillräcklig och har torkan lett till extra rådgivning var några av de frågor som diskuterades.

Johan avslutar hela seminariet med att lyfta fram att torkan faktiskt haft den positiva effekten att den har satt den svenska livsmedelsproduktionen på kartan - ”Den har visat på hur viktig det svenska lantbruket faktiskt är för landet”.

På seminarierna på Öster Malma i Nyköping och på Åsa Folkhögskola i Katrienholm deltog även Gård & Djurhälsan.

 

Dokumentation

pdfInbjudan

Presentationer

pdfLänsstyrelsen - Torkan och foderbrist

pdfHushållningssällskapet - Foderproduktion 

pdfVäxa Sverige - I torkans spår

pdfLRF:s Omsorgsgrupp - Bondekompis

pdfGård & Djurhälsan - Gör det bästa av situationen

 

johan lagerholm seminarium torkan och foderbristen

cilla krantz seminarium torkan och foderbristenklas fredriksson seminarium torkan och foderbristen

siri israelsson eminarium torkan och foderbristenAnn-Catrin Markusson seminarium torkan och foderbristen

Peter Dahlblom SEB Malin Lindstedt Sparbanken Rekarne torkan och foderbristenstefan wistrand seminarium torkan och foderbristen

diskussion seminarium torkan och foderbristen 

 

Publicerad 2018-09-07

 

 

Detaljer

Startar 2018-08-29 13:00
Slutar 2018-08-29 16:00
Max deltagare -