• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Program Smart Farming 2021

Skärmavbild 2021 10 20 kl. 20.36.22

 

SMART FARMING

Lantbrukets möjligheter och utmaningar i ett framtidsperspektiv

Torsdag 28 oktober kl. 8.30 - 16.15 på Taxinge slott

Anmäl här.

Moderator: Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult

Kaffe och smörgås från kl. 08.30

Programstart kl. 09.00

Program:

KRISBEREDSKAP OCH SÅRBARHET

Livsmedelsförsörjning och det nya totalförsvaret

Therese Frisell, beredskapshandläggare, Livsmedelsverket

Lantbrukets sårbarhet

Madeleine Nyman, miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp, Sveriges riksdag

NYA SYSTEM OCH NY TEKNIK FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Mer hållbart jordbruk med digitalisering, automatisering och elektrifiering

Jonas Engström, forskare RISE

Trender och Utveckling – 4 maskinföretag spanar in i framtiden

Kristoffer Malmqvist, försäljning AgriPro AB

Leif Johansson, regionchef försäljning Lantmännen Maskin

Göran Sundqvist, Swedish Agro Machinery AB

Nils-Johan Strömgren, vd/ägare Traktor & Maskin i Sörmland AB

Emil Stolpe- Nordin, produktchef Bil & Traktorservice

Jakten på det fossilfria jordbruket: Var är vi? Vart ska vi?

Per Frankelius, Linköpings universitet, Agtech 2030

INNOVATION OCH DATA SOM STRATEGISK RESURS

Innovations- och forskningsagenda för Livsmedelssektorn

Marie Gidlund, Verksamhetsledare Sweden Food Arena

Data – nyckeln till innovation, lönsamhet och hållbarhet

Filip Lundin, konsult Macklean, Johan Varenius, Agro Sörmland

”Gigacow” kombinerar data för bättre avelsvärdering bland mjölkkor

Tomas Klingström, forskare och koordinator SLU

Deltagande mjölkgårdar från Sörmland

Detaljer

Startar 2021-10-28 8:30
Slutar 2021-10-28 16:15
Max deltagare -