• Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  NU är det dags
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Se programmet här!
 • Agro Sörmland
  Välkommen till
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Anmäl dig här NU!

Kick Off för Agro Sörmland

Den 17:e maj var det kick off för Agro Sörmland. Ett 50-tal nyckelpersoner, verksamma inom gröna näringar och närliggande branscher i Sörmland, samlades på Kilenkrysset i Strängnäs för en intressant kväll med fokus på tillväxt, innovation och teknikutveckling inom bland annat lantbruket.

Kvällen inleddes med inspiration av Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet, som visade den historiska utveckling som lantbruket genomgått, och som nu befinner sig i den 4:e revolutionen: High tech och precisionslantbruk.

Magnus Börjeson, ordförande i AgroÖst ideell förening, redogjorde för AgroÖsts roll som motor inom grön klusterutveckling i Östra Mellansverige. AgroÖst var en av huvudaktörerna vid uppbyggnaden av Vreta kluster i Östergötland som idag är en grön arena i stark utveckling. Nu är det dags att sätta igång en motsvarande arena i Sörmland - Agro Sörmland - som byggs upp efter de förutsättningar och behov som finns i vårt län.

Vision och strategi för Agro Sörmland, projektsamarbeten och seminarieserie med start i höst presenterades av projektledare Cilla Krantz och Karola Reuterström, AgroÖst/Agro Sörmland

Lars Krantz, Automation Region och Ingemar Reyier, Robotdalen, presenterade sina respektive samarbetsarenor inom automation och robotik. Genom samarbete mellan företag, forskning och myndigheter skapas förutsättningar för innovation och utveckling. Agro Sörmland har pågående diskussioner med AR och Robotdalen kring spännande projektsamarbeten inom high tech.

Sten Grahn, forskare vid MDH/Swerea, höll en mycket uppskattad föreläsning kring förväntad teknikutveckling de närmsta årtiondena, och vilka konsekvenser det innebär för lantbruket.

Kvällen avslutades med känslan av stort intresse, engagemang och vilja till samarbete för att gemensamt skapa en kreativ mötes- och utvecklingsarena för gröna näringar i Sörmland.

inledning karola reuterstrom kickoff agro sormland 2017      Karola Reuterström hälsar välkommen.

sten grahn forskare vid MdH/Swerea kickoff agro sormland 2017    Sten Grahn, forskare vid MDH/Swerea, informerade om teknikutvecklingens konsekvenser. 

deltagare kickoff agro sormland 2017    Hela gänget är samlat.

 

Publicerad 2017-05-17

Detaljer

Startar 2017-05-17
Max deltagare -