• Agro Sörmland
  NU är det dags
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Se programmet här!
 • Agro Sörmland
  Välkommen till
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Anmäl dig här NU!
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information

Fossilfritt Lantbruk

Grinda gardshusSeminariet ägde rum i den trivsamma konferensdelen av caféet Grinda Gårdsglass

 

Agro Sörmland bjöd in till energiseminarium ”Fossilfritt Lantbruk” på Grinda Säteri som drivs av Claes och Bettan Lundblad.

Närmare 40 personer deltog på seminariet. Majoriteten var lantbrukare från olika delar av Sörmland. Ett flertal organisationer och myndigheter var representerade såsom LRF, Länsstyrelsen Södermanland, SEB, Energimyndigheten, Energikontoret Mälardalen och SPMO. Seminariet kunde genomföras tack vare AgroÖst/Agro Sörmland och samarbetspartners.

Dokumentation

pdfProgram

pdfReferat

Presentationer

pdfFossilfritt Lantbruk Agro Sörmland 2017

pdfEnergifabriken – Fossila Lantbruk

pdfRISE/JTI – Smartare jordbruk

pdfEnergikontoret i Mälardalen – Solelturné 2017

pdfLänsstyrelsen i Södermanland – Klimatklivet

Kontaktuppgifter

Charlotte Elander 070-594 49 33 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jonas Engstöm 010 - 516 69 09 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Deniz Butros 072 - 452 42 56 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fredrik Wedwlstam 072 - 971 41 72 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Inledning

Cilla Krantz, Agro Sörmland

Seminariet inleddes av Cilla som berättade om AgroÖst och Agro Sörmland. Agro Sörmland drivs i projektform av AgroÖst ideell förening. Idén är att utgöra en neutral mötes- och utvecklingsarena för att professionella personer inom lantbrukssektorn ska kunna knyta kontakter, inhämta kunskap och föra diskussioner om intressanta frågor. Inom Agro Sörmland fångas och sprids kunskap kring ny teknik, nya rön och forskning inom området. Agro Sörmland stimulerar utvecklingsprojekt och stödjer innovation.

deltagare

      Salen fylldes av intresserade deltagare

 

Cilla berättade om planerade aktiviteter för våren 2018, däribland ett antal projekt som pågår, är i start- respektive planeringsfas. Deltagarna uppmanades att hålla utkik på hemsidan som inom kort kommer att uppdateras med senaste nytt, omvärldsbevakning och aktiviteter.

 

Minska de klimatpåverkande utsläppen!

Charlotte Elander, Energifabriken

Charlotte berättade om Energifabriken, ett företag som ägs och drivs av 3 lantbrukarfamiljer i Östergötland. Energifabriken köper och säljer biobränsle samt driver 24 publika mackar runt om i Sverige. Efterfrågan på biobränslen har ökat senaste åren, inte minst för att kunderna kräver fossilfria transporter. Bland kunderna finns lantbrukare, en rad åkerier, kommuner (kollektivtrafik) och inte minst Svenska kyrkan med krematorieverksamhet som kräver mycket hög bränsleåtgång. 

 

charlotte elander energifabriken

    Charlotte Elander visar nöjd kund

 

Energifabriken säljer 2 typer av biobränslen: 100 % RME, Raps Metyl Ester, samt 100 % HVO, Hydrerade Vegetabiliska Oljor. HVO är mycket populär, passar i alla typer av dieselmotorer, kräver inget omställningsarbete och genererar högre klimatnytta än RME. Frågan är hur tillgången är på sikt?

Charlotte ville inte närmare gå in på det, men antydde att politiken (bland annat skatter) gällande biobränslen är rörig och måste bli tydligare. Försäkringsfrågan vid byte av bränsle i dieselmotorerna bör också kollas upp.

44 % av den fossila oljan kommer från Ryssland. Förutom ur miljö- och klimatsynpunkt så finns all anledning att satsa på inhemska biobränslen för att öka självförsörjningsgraden.

Energifabrikens 3 ägarfamiljer driver sina gårdar helt fossilfritt sedan 7 år tillbaka. En nödvändig omställning för trovärdigheten, men också mycket lärorik. De sex delägarna i Energifabriken har idag en gedigen erfarenhet och kompetens kring olika biobränslen och dess användningsområden. Energifabriken erbjuder konsultstöd vid omställning till fossilfria bränslen.

 

Smartare jordbruk med elektrifiering och uppkoppling

Jonas Engström, RISE/JTI

Jonas inledde med en kort presentation av RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. RISE är ett statligt oberoende forskningsinstitut som idag innefattar en rad tidigare forskningsinstitut inom olika områden, däribland JTI – Jordbrukstekniska Institutet. Tanken är att föra samman olika forskningsområden under ett tak för att främja samarbeten och erfarenhetsutbyten.

 

jonas engstrom risejti

      Jonas Engström beskriver RISEs bakgrund

 

Jonas berättade att det finns enstaka eltraktorer som klarar mindre arbetsbelastning, men att ett flertal eltraktorer för effektivare körning under längre tid är under framtagande. John Deer testar en prototyptraktor som klarar fältarbete 2-3 timmar innan ny laddning. Ett problem är att få plats med tillräckligt många batterier. Här krävs utveckling av mindre batterier med samma effekt, samt ett nytt tänk gällande design på traktorer så att fler batterier ryms.

Vi har en rad utmaningar framöver som behöver tacklas. Exempel är minskad tillgång på åkermark samt minskad miljöpåverkan.

Den nya tekniken med digitalisering, Big data, olika stödsystem och planeringsverktyg autonoma fordon ertc. kan bidra till att klara utmaningarna, t.ex. genom att ge möjligheter till ökad avkastning och kvalitet, ökad lönsamhet och produktivitet samt minskad miljöbelastning. Det händer väldigt mycket inom teknikområdet, men det gäller att det sker ett samarbete och en samordning för att kunna knyta ihop data som ger maximal information och effektivitet. Jonas hänvisade också till MacLeans rapport Insikter #9: Internet of Things - nu formas framtidens lantbruk 

Autonoma fordon diskuteras mycket idag och Jonas som var nyligen hemkommen från Agri Technica mässan i Hannover visade och berättade om en rad nyheter.  

Även på RISE/JTI intresserar man sig för autonoma fordon och har nu tagit fram ett framtidskoncept JUMBO. Konceptet bygger på batteridrift och autonom styrning samt flera enheter vilket möjliggör körning dygnet runt. Här poängterades dock att det krävs mänsklig kontakt c:a 5 tim/dag för kontroll, underhåll, plocka sten etc.

Jonas har genomfört en studie och nyligen publicerat rapporten Konceptstudie batteridriven autonom jordbruksmaskin där användningen av en eldriven autonom jordbruksmaskin jämförts med en konventionell dieseltraktor. 

Framtidens Solel i Lantbruket

Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen genomför en ”solelsturné” för att informera om solel och det stöd som Energikontoret kan ge i form av råd kring teknik, lagar, förordningar etc.

 

fredrik wedelstam energikontoret i malardalen

      Fredrik Wedelstam presenterar solelsturnéen

 

Fredrik berättar att vi har bra förutsättningar för solel i Sverige, tvärtemot vad många tror. Installation av solpaneler och produktion av solel har tagit fart sedan 2010. Det har också skett en kostnadsminskning gällande själva tekniken.

Våren 2017 utfördes ett kandidatarbete av studenter vid Uppsala universitet i samarbete med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle). Fokus för studien var hur Sverige kan bli mer oberoende av energiimport. Bland annat var de ute och intervjuade lantbrukare i Uppsalaområdet för att samla in åsikter kring lantbrukares energianvändning.

Mycket av dagens energianvändning går idag åt till drivmedel, önskvärt vore om vi kunde bygga ut solceller och öka elproduktionen. För el kan man bygga ut solkraften och det finns goda förutsättningar för hög avkastning och möjlighet till att bli helt självförsörjande. Från intervjuerna framkom att det krävs bättre subventioner och stöd för att öka säkerheten vid en investering. (idag kan man få stöd, men oklart när och hur mycket).

Solel ökar även i andra länder, och Kina är det land som har mest installerad solel idag.

 

Klimatklivet

Deniz Butros, Länsstyrelsen i Södermanland

Deniz informerade om möjligheter till ekonomiskt stöd vid klimatfrämjande åtgärder, dvs minskning av utsläpp av växthusgaser.

 deniz butros lansstyrelsen i sodermanland

     Deniz Butros ger glädjande besked om ekonomiskt stöd vid klimatfrämjande åtgärder

 

De insatser som leder till den största minskningen över tid per investerad krona prioriteras. Här gäller det att räkna ut klimatnyttan efter en given formel. Exempel på vad man kan söka stöd för: 

 • Produktion av biogas
 • Biokolsanläggning
 • Ersätta oljepanna med träpellets, fastbränslepanna, halm etc.
 • Ansluta spannmålstork till fjärrvärme

Länsstyrelsen tar emot ansökningar under ett par perioder/år. De gör en första bedömning, därefter skickas ansökan vidare till Naturvårdsverket för prövning. Stödnivån ligger på 30, 45 eller 50 % beroende på lite olika faktorer.

Deniz berättar att handläggningstiden är kort och stödet betalas ut i förskott, ett besked som mottogs med glädje!

 

Gården i Malmköping 

För drygt 3 år sedan startade de glasscafé med egenhändigt tillverkad glass. Idag är Grinda Gårdsglass ett känt begrepp och ett mycket populärt besöksmål.

Bettan och Claes utanfor Grinda Gardsglass

     Bettan och Claes Lundblad, paret bakom den äkta glassen

 

En intressant och lärorik eftermiddag som också bjöd på härliga wraps och fantastisk god glass tillverkad på Grinda.

Vid pennan,

Cilla Krantz, Agro Sörmland

Synpunkter mottages tacksamt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad 2017-11-16

 

Detaljer

Startar 2017-11-16
Max deltagare -