• Agro Sörmland
  Välkommen till
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Anmäl dig här NU!
 • Agro Sörmland
  NU är det dags
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Se programmet här!
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information

För mycket vatten? För lite vatten?

Seminarium kring avvattning och bevattning.

Drygt 60 personer deltog på seminariet som ägde rum i Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs den 15 maj. Det högaktuella temat kring vattenhushållning inom jordbruket, som är i ett föränderligt klimat, innebär att kunna hantera såväl skyfall som torrperioder.

Innan seminariets början presenterade Axel Johansson, ägare av Bruksrestaurangen,  dagens meny samt berättade om bakgrunden till restaurangens tillblivelse. 

Seminariet inleddes av Cilla Krantz som hälsade välkommen, och som därefter höll en kort presentation av pågående och kommande aktiviteter inom Agro Sörmland.

Per Rudengren, Stenhammars Godsförvaltning, tog över och agerade moderator för dagen.

Först ut bland de fem föreläsarna var Karin Bölenius från Jordbruksverket. Karin refererade till en nyligen publicerad rapport, Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat, Rapport 2018:19, JBV, som tagits fram i samarbete med SMHI. I rapporten konstateras bland annat att de årliga investeringarna i täckdikning behöver bli två till tre gånger större än idag för att åkermarken ska få en tillfredsställande dränering och klara framtida klimat. Regelverket behöver ses över då nuvarande regelverk är ett hinder för att klimatanpassa huvudavvattningen.

Ingrid Wesström, forskare SLU, tog upp ett flertal faktorer som avgör grödans vattenbehov, och hur ett ökat vattenbehov inom livsmedelsproduktionen ska kunna bemötas.

Regelverk och tillståndsprövning kring bevattning lyftes av Karin Södergren, handläggare på Länsstyrelsen i Södermanland. Karin har lång erfarenhet av detta och menade att det många gånger är ett otydligt och krångligt regelverk som är svårtolkat. Karin uppmanade lantbrukarna att kontakta Länsstyrelsen för att diskutera planering av åtgärder för bevattning.

Hushållningssällskapets rådgivare och vattenexpert Tobias Neselius gav en mängd praktiska råd och tips på hur man kan se över till exempel släntstabiliteten och vid behov rensa diken och brunnar för att underlätta avrinning.

Lars Håkan Carlsson som bedriver entreprenadverksamhet inom dränering berättade om hur täckdikning går till och skillnader vid olika jordarter.

Dagen avslutades med en livlig paneldiskussion där åhörarna ställde många frågor till föreläsarna. Ett lärorikt och uppskattat seminarium, och vi riktar ett stort tack till såväl föreläsare som moderator och åhörare.

Dokumentation

pdfInbjudan

Presentationer

pdfAgro Sörmland

pdfJordbruksverket - Markavvattning - nu och i framtiden  

pdfSLU - Vattenhushållning i odlingslandskapet en förutsättning för odling 

pdfLänsstyrelsen - Bevattning

pdfHushållningssällskapet - Rådgivning,: behov och praktiska råd

pdfSDR - Svenska Dränerares Riksförbund

 

axel johansson bruksrestaurangen

Axel Johansson - Bruksrestaurangen

 

elisabeth bolenius jordbruksverket

Elisabeth Bölenius - Jordbruksverket

 

ingrid wesstrom slu

Ingrid Wesström - SLU

 

karin sodergren lansstyrelsen

Karin Södergren - Länsstyrelsen 

 

tobias neselius hushallningssallskapet

Tobias Neselius - Hushållningssällskapet

 

 lars hakan carlsson sdr

Lars Håkan Carlsson - Svenska Dränerares Riksförbund SDR  

 

paneldiskussion per rudengren

Paneldiskussion under ledning av Per Rudengren - Stenhammars godsförvaltning

 

vattenseminarium paneldiskussion

Paneldiskussion med Elisabeth Bölenius - Jordbruksverket, Ingrid Wesström - SLU,
Karin Södergren - LänsstyrelsenLars-Håkan Carlsson - SDR, Tobias Neselius - Hushållningssällskapet

 

cilla krantz per rudengren

 Cilla Krantz tackar dagens moderator Per Rudengren

 

Publicerad 2019-05-20

Detaljer

Startar 2019-05-15 11:45
Slutar 2019-05-15 16:30
Max deltagare -