• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information
08
dec
2021

Samla vatten och säkra din odling

Kl. 8:00 - 2021-11-11 19:00

Samla vatten och säkra din odling!

Studieresa i två delar som riktar sig till yrkesmässiga odlare av trädgårdsgrödor och rådgivare som arbetar med yrkesmässig trädgårdsodling. I mån av plats är den även öppen för alla intresserade odlare och intressenter.

Studieresa Skåne - Öland, 8-9 november

Studieresa Gotland, 9-11 november

(Resorna går med fördel att kombinera)

Läs mer här.

Arrangeras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF Trädgård och Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder

14
dec
2021

Kan biologisk mångfald bidra till robusta odlingssystem vid extremväder?

Kl. 10:00 -12:00

Webbinarium – Kan biologisk mångfald bidra till robusta odlingssystem vid extremväder?

Tisdagen den 14 december 2021 kl 10–12

När klimatet förändras blir olika typer av extremväder vanligare. Då behöver vi förstärka ekosystemtjänster och funktioner som hjälper jord och gröda att stå starkare mot extremväder. Med hjälp av exempel från trädgårdsodlingen berättar Christina Winter vad biologisk mångfald är och hur den bidrar till mullbildning, struktur, pollinering och biologisk bekämpning.

Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras av LRF Trädgård inom satsningen ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”.

Webbinariet inleds med en sammanfattning om extremväder och vad vi har att vänta oss framöver. Vi presenterar kommande utbildningar och aktiviteter. Målgrupp är alla som odlar grönsaker, frukt och bär yrkesmässigt samt trädgårdsrådgivare. Även andra yrkesverksamma inom trädgårdsodling och lantbruk är välkomna.

Anmälningslänk här.