• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Nytt projektmedel till Agro Sörmland


Agro Sörmland har beviljats drygt 1 milj kr från 
Leader Södermanland till utveckling av en samarbetsmodell där lantbrukare, utvecklingsingenjörer och forskare möts för att  utveckla idéer från ”gräsrotsnivå".

Läs mer

Seminarium kring torkan och foderläget


Johan Lagerholm öppnade seminariet med att kortfattat sammanfatta läget i Sörmland.

Läs mer

Därför satsar Regionförbundet Sörmland på Agro Sörmland


Läs gärna senaste Nyhetsbrevet från Regionförbundet.

Läs mer

Nationell strategi för hästföretagande – nu är den här!


På initiativ från LRFs Hästdelegation gavs LRF Häst hösten 2017 uppdraget att bjuda in brett och välkomna branschens intressenter för att se över möjligheten att tillsammans mer strukturerat stärka hästföretagandets villkor. 

Läs mer

Pilotprojektet med hästrelaterade företag fortgår


Snart hålls ett uppstartsmöte med inspirationsföreläsningar och workshop för de 16 företagsledare som valts ut i pilotprojektet. 

Läs mer

Seminarium kring torkan och foderläget


Agro Sörmland, på initiativ från Länsstyrelsen och i samarbete med LRF Södermanland och Greppa Näringen, bjuder in till möten på 3 platser i länet med anledning av sommarens torka, låga skördar och foderbrist.

Läs mer

Klimatklivet


Agro Sörmland och Länsstyrelsen bjuder in till FRUKOSTMÖTE

Investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder!

Läs mer

Smart Farming 2018


Ledarskap - nyckeln till utveckling och framgång!

Årets tema för Smart Farming är Ledarskap ur olika perspektiv.

Läs mer

Kommunal mark för foder till djur


Ett flertal sörmländska kommuner erbjuder lantbrukarna tillfälligt nyttjande av mark för foder till sina djur.

Läs mer

Vi är med i Jordbruksaktuellt


Läs bland annat om våra aktuella projekt och samarbeten i senaste numret av Jordbruksaktuellt.

Läs mer