• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Provodlingar igång


Ute på några fält i Leader Södermanlandområdet står nyplanterade grönsaksplantor. Det är inledningen av satsningen på mer frilandsodlade grönsaker i våra trakter.

Läs mer

Invigning av RISE testbädd


Agro Sörmland var med vid invigningen av RISE testbädd för digitaliserat jordbruk den 29 maj. Evenemanget ägde rum på Campus Ultuna i Uppsala.

Läs mer

För mycket vatten? För lite vatten?


Seminarium kring avvattning och bevattning.

Drygt 60 personer deltog på seminariet som ägde rum i Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs den 15 maj. Det högaktuella temat kring vattenhushållning inom jordbruket, som är i ett föränderligt klimat, innebär att kunna hantera såväl skyfall som torrperioder.

Läs mer

Hästprojektet bygger broar


Vårt projekt med fokus på häst-företagare har nu startat upp med 16 aktörer inom hästnäringen. Projektet varar i drygt 2 år och fokuserar på ”Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag”.

Läs mer

Utveckling pågår


Projektet ”Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen” drivs av Agro Sörmland tillsammans med Automation Region, Linköpings universitet, Rise samt Robotdalen.

Läs mer

Kickoff för Agro Örebro!


AgroÖst Ideell förening är projektägare och en av initiativtagarna till satsningen i Örebro.
LAVI-gruppen, med Johan Hedström i spetsen, har uppdraget att bygga upp verksamheten kring Agro Örebro.

Läs mer

Grönsaker på friland - nu börjar det spira


AgroÖst drev fram till i våras, i Agro Sörmlands regi, ett Leader-projekt med syfte att starta grönsaksodling på friland. Ursprunget är att efterfrågan på grönsaker ökar, odlingen minskar i landet, och i synnerhet i Mälardalen, samtidigt som det behövs fler arbetstillfällen för nyanlända, inte minst i de gröna näringarna.

Läs mer

Agtech 2030 - ny teknik för att möta livsmedelsutmaningarna


"Linköpings universitet bildar tillsammans med regionen och näringslivet i Östergötland och delar av Sörmland för att göra Agtech 2030 till en av de ledande innovationsmiljöerna inom lantbruksteknik." 

Läs mer

Agro Sörmland – vi växer!


För nästan tre år sedan, 17 maj 2017, hade vi Kickoff för Agro Sörmland.
Det har hänt mycket sedan dess, och för att hålla ställningarna och kunna utvecklas vidare så är vi nu 5 personer som arbetar på konsultbasis inom verksamheten.

Läs mer

Inbjudan till seminarium kring avvattning och bevattning


För mycket vatten? För lite vatten? Välkommen till ett seminarium kring avvattning och bevattning.

Läs mer