• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Nytt projektmedel till Agro Sörmland


Agro Sörmland har beviljats drygt 1 milj kr från 
Leader Södermanland till utveckling av en samarbetsmodell där lantbrukare, utvecklingsingenjörer och forskare möts för att  utveckla idéer från ”gräsrotsnivå".

Projektmedlet gäller för pilotprojektet  "Samverkan för idéutveckling och innovation inom Lantbruksnäringen" .

Det finns gott om utmaningar inom den biobaserade näringen, och de som bäst känner till dem, och ofta också har idéer till lösningar, är de praktiska utövarna. I detta projekt skapar vi  en branschöverskridande samarbetsmodell för idéutveckling och innovation med fokus på teknik utifrån angelägna utmaningar inom lantbruksnäringen. I projektet ingår förutom lantbrukare även ingenjörer och forskare från Automation Region, RISE/SICS, Robotdalen, Linköpings universitet samt SLU. För att ta fram och utveckla samarbetsmodellen utgår vi från ett skarpt ”case” där lantbrukare i gruppen fört in idéer för att minska markpackning, ett mycket välkänt problem inom näringen.

 Publicerad 2018-09-12