• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Seminarium kring torkan och foderläget


Johan Lagerholm öppnade seminariet med att kortfattat sammanfatta läget i Sörmland.

Det var en stor spridning på de diskussionsämnen som togs upp då det gavs möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Siri, Klas, Ann-Catrin, Stefan och Johan.

Johan avslutar hela seminariet med att lyfta fram att torkan faktiskt haft den positiva effekten att den har satt den svenska livsmedelsproduktionen på kartan - ”Den har visat på hur viktig det svenska lantbruket faktiskt är för landet”.

På seminarierna på Öster Malma i Nyköping och på Åsa Folkhögskola i Katrienholm deltog även Gård & Djurhälsan.

Bilder, presentationer och program

Publicerad 2018-09-07