• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Nationell strategi för hästföretagande – nu är den här!


På initiativ från LRFs Hästdelegation gavs LRF Häst hösten 2017 uppdraget att bjuda in brett och välkomna branschens intressenter för att se över möjligheten att tillsammans mer strukturerat stärka hästföretagandets villkor. 

nationell strategi for hastforetagande

Näringens företrädare har sedan enats om tre strategiska fokusområden: Regler och villkor, Konsument och Marknad samt Kunskap och innovation. Till varje strategiskt fokusområde har tillsatts en arbetsgrupp för att utifrån gemensamt syfte och vision skapa konkreta handlingsplaner med tydliga mål att för att åstadkomma förbättringar för landets hästföretagare.

Arbetet har övervakats av en styrgrupp bestående av representanter från LRFs Hästdelegation (Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, Svenska Hästavelsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Western Riders Association of Sweden, Ridskolornas Riksorganisation och Hästnäringens Nationella Stiftelse) och Jordbruksverket.

Nationell Strategi för hästföretagande i pdf-format

 

Publicerad 2018-08-31