• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Projektledare till Grönsaksodling på friland


Nu har arbetet dragit igång och Maria Dirke håller i projektet. 

Maria är agronom och har varit delaktig i utveckling av svenskt lantbruk under många år. Hon har arbetat som lantbruksrådgivare, haft olika befattningar inom lantbruksorganisationer och myndigheter och arbetat för FN:s livsmedelsorgan, FAO.

Maria är nu egenföretagare och som projektledare för "Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhälsutmaningar" kommer Maria, i brett samarbete med landsbygdsföretagare och andra, utveckla framtida möjligheter genom att lägga grund för ökad grönsaksodling.

maria dirke projektledare gronsaksodling pa friland

 

Logga Grönsak på friland

Publicerad 2018-05-23