• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Moderna Djurstallar


Cilla Krantz från Agro Sörmland inledde seminariet Moderna Djurstallar med att berätta om Agro Sörmlands verksamhet hittills och kommande aktiviteter.

När ordet överlämnades till Peder Schiöler, verksam inom försäljning och projektledning på A-betong, fick vi bland annat ta del av vad kunder efterfrågar idag, olika byggnadssystem kopplat till kostnader samt vikten av att ha en helhetssyn vid om- eller nybyggnation.

Hushållningssällskapets byggnadsrådgivare Karin Andersson uppdaterade oss om hur trenderna inom olika byggnationer ser ut och vad som kan bli populärt i framtiden. Länsstyrelsens handläggare Kristina Thunström redogjorde för förprövningsprocessen – när behövs den, hur den går till och varför.

Seminariet avrundades med en paneldiskussion med föreläsarna där alla fick möjlighet att ställa frågor. Såväl panelen som publiken var överens om att det behövs enklare och snabbare processer – ett utvecklingsområde som Agro Sörmland, tillsammans med de olika aktörerna, kommer att arbeta vidare med.

Bilder, presentationer och program