• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Två spännande projekt efter årsskiftet


Efter årsskiftet startar Agro Sörmland två nya projekt.

"Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar" knyter ihop lantbruksföretag som startar grönsaksodling på friland med arbetssökande/nyanlända personer som har kompetens och/eller intresse för lantbruk och odling. Leader Södermanland har beviljat medel för steg 1 (av 2) som innefattar inventering av intresserade företag, förutsättningar och behov för att starta grönsaksodling samt gemensamma lösningar gällande förvaring, logistik, marknadsföring m.m. Mer information kommer efter årsskiftet.

"Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag" vänder sig till företag med utvecklingspotential, tillväxtambitioner och drivkraft. I denna förstudie som beviljats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, undersöks främst förutsättningar och behov för tillväxt i hästrelaterade företag från Sörmland, Östergötland och Västmanland. Mer information ges vid hästeventet på Hedenlunda slott 31 januari