• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Data som strategisk resurs i lantbruket

20220113 data resurs 4 1200x630

Agro Sörmland har tillsammans med Agronod och Agro Örebro nyligen avslutat ett projekt med fokus på optimering av användarvänligt datastöd i lantbruket.

Tillsammans med företag inom mjukvaruutveckling och primärproducenter inom nöt, mjölk och växtodling har vi utrett nuläge, framtida behov och identifierat ett antal prioriterade områden att arbeta vidare med.

Avsikten med projektet har varit att underlätta tillgång till efterfrågade data för mjukvaruutvecklare samt att kunna erbjuda primärproducenter ett komplett och behovsanpassat beslutsstöd. Med andra ord har vi fört samman kompetens, kunskap och data från olika områden för att skapa synergier och för att optimera produktionen och förenkla administrationen.

Projektet har hittat flera konkreta områden att arbeta vidare med och nya insatser väntas under 2022. Vi ser mycket fram emot att följa utvecklingen inom det här området.

Är du intresserad av att delta i kommande projekt? Hör av dig till oss på Agro Sörmland!