• Agro Sörmland
  Välkommen till
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Anmäl dig här NU!
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  NU är det dags
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Se programmet här!

Sommarhälsning

Högtryck hos Agro Sörmland

Till inlägg 210713

Sommaren är här med varierande väder. Tyvärr har mycket regn påverkat vårbruket och grödorna negativt på flera ställen i länet. Vi hoppas på att det stabiliserar sig resten av växtsäsongen. Positivt är att gräset frodas vilket genererar i rikliga vallskördar.

Hos Agro Sörmland är det högtryck med fokus i våra befintliga projekt och förstudier samt formering av nya insatser. Ett av våra större projekt, ”Hästinnovation”, som i skarpt läge har svarat upp mot hästföretagarnas behov av stöd i utvecklingsprocessen från idé till den internationella marknaden, är nu i sitt slutskede. För att ge ”rätt insats vid rätt tillfälle” krävs en del förändringar i vårt nuvarande innovationssystem, vilket också gäller inom gröna näringar generellt.  Utifrån dessa erfarenheter skapar vi en testmodell som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete som gynnar både enskilda företag och näringen i stort, och dessutom är ett bidrag till det förändringsarbete av innovationssystemet som pågår på nationell nivå.   

Under hösten kommer vi genomföra ett par insatser kopplat till kompetensförsörjning mot de gröna näringarna. En viktig del för att attrahera fler till arbete inom lantbruket är att få komma ut till gårdarna på praktik. Men lantbruksföretagarens vardag är stressig och det finns inte alltid möjlighet att ta emot praktikanter och lärlingar, även om viljan finns. I en förstudie ska vi försöka utreda, utifrån lantbrukarnas behov, vad som krävs för att få ut fler i praktik.

I övrigt upplever vi att vår projektportfölj innehåller insatser som ligger rätt i tiden. Den innehåller förnybara bränslen och elektrifiering, optimering av lantbruksdata, investeringskapital och innovationsstöd till både tjänster och produkter. Ett viktigt område att arbeta med i länet är insatser kring vilt. Under nästa år ska Agro Sörmland genomföra ett projekt som ska utvärdera vad som krävs för att nå en klövviltsförvaltning i balans.

Under hösten hoppas vi få träffa er fysiskt vid Agro Sörmlands Smart Farming event den 28 oktober. Vi kommer även i oktober delta i Sörmlands innovationsvecka, ett initiativ av Region Sörmland. Där tänker vi bland annat berätta om Fieldgofer 2.0, en ny typ av fältrobot, som är framtagen i ett av Agro Sörmlands innovationsprojekt. Fieldgofer tävlar även i Agtech Challenge där vi önskar dem all lycka till. Gå in och rösta fram dem till vinst!

Följ oss på sociala medier (Facebook LinkedIn) så ni inte missar något. Agro Sörmland önskar er en bra sommar!

Johan Varenius

Verksamhetsledare