• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Ökad odling av protein i Sörmland

mockup graphics g3aBeZnEVqY unsplash

Konsumenternas ökade efterfrågan på växtprotein engagerar oss i Agro Sörmlands grönsaksprojekt. Vi siktar nämligen på att utöver att kunna erbjuda konsumenter sörmländskt frilandsodlade grönsaker även ge möjlighet att välja alternativ av växtprotein.

Det finns gott om åkermark i vår region som är lämplig för odling av proteingrödor och många lantbrukare har också någon proteingröda med bland andra grödor. Anledningen till att det ändå inte är lätt att hitta proteinkällor från svenska baljväxter i handeln har inte med odlingsförutsättningar att göra eller att det skulle vara särskilt svårt. Det som begränsar är helt andra saker som bland annat att det förädlingsled som behövs för att ta hand om råvaror som exempelvis ärter, bönor, linser och lupiner saknas. Det behövs företag som köper upp och förädlar baljväxterna till goda livsmedel av hög kvalitet som kan tillgodose konsumenternas efterfrågan.

Det som inte kommer fram i den allmänna debatten idag är att det odlas betydligt mer baljväxter i Sverige idag än den blygsamma mängd vi konsumenter sätter i oss, ungefär 10 gånger mer odlas än vad vi konsumenter äter. Det vi odlar idag i Sverige går i nästan uteslutande grad till foder till djur.

Inom Agro Sörmland tittar vi nu på möjligheter att samarbeta med Axfoundations utvecklingsarbete vid Torsåker, inom initiativet Framtidens mat. https://www.axfoundation.se/projekt/baljvaxtodling

Där har man sedan några år varit involverad i att öka tillgången på svenskodlade baljväxter som proteinkälla för konsumenter, dels som råvara men inte minst som förädlade produkter. Den baljväxtfärs som tagits fram finns nu ute i handeln. Nu går arbetet vidare tillsammans med samarbetsparter inom forskning och handel på att utveckla ett baljväxtmjöl. Det är en produkt som har stor användning och många produkter vi hittar idag i livsmedelsdiskarna som säljs som vegetabiliskt protein innehåller sojamjöl. Det vore ju klart intressant att kunna ersätta det sojamjölet med mjöl från exempelvis sörmländskt odlade baljväxter.

Vill du läsa mer om förutsättningarna för potentialen för växtbaserade proteiner i Sverige kan du spana in Mackleans rapport

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/nyheter/2020/marknadsanalys-och-potential-for-vaxtbaserade-proteiner.pdf

Flera forskningsprojekt pågår där RISE på olika sätt är involverade:

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/hallbart-protein

 

EU flaggaEuropeiskajordbruksfondenfärg 1  Leaderleader logga eu 100