• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Agro Sörmland deltar i seminariet ’Utrikesföddas inkludering i landsbygder’

I början av mars deltog Agro Sörmlads Maria Dirke som en av moderatorerna i seminariet ’Utrikesföddas inkludering i landsbygder’.
Seminariet syftar till att fylla de 60 000 arbetskraftsluckorna som livsmedelsindustrin räknar med under de kommande åren i kedjan från jord till bord.
Det behövs kompetens från alla nivåer i utbildningssystemet och undersökningar visar att det största behovet finns inom kategorin kortare utbildningar.

Utrikesfödda och nyanländas inkludering är viktiga frågor i landsbygdsutvecklingen och när Landsbygdsnätverket bjöd in till digital kvällsträff den 3 mars var intresset stort, ett 60-tal deltagare anslöt.

Vi från Agro Sörmland deltog med en av programpunkterna och presenterade vårt arbete inom ”Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar”
där vi arbetar med såväl kompetensutveckling för nyanlända som med matchning mellan företagare och arbetstagare.
I programmet presenterades goda exempel på utbildningar och behovet av arbetskraft på landsbygden och i samtalen lyftes flera avgörande frågor för att lyckas än bättre med inkludering framöver: 

- värdet av att se och utgå från individnivå istället för grupp 

- förbättrad samordning, gärna på nationell nivå, av utbildning för vuxna

- fördjupa samverkan mellan flera aktiviteter som pågår, såväl lokalt, regionalt som nationellt

Agro Sörmlands regionala samarbete fortsätter och senaste tillskottet i vår närhet är kanske den utbildning som i veckan startades i Örebro,
”Grön kompetens - Livsmedel”, en grundutbildning inom lantbruk, växtodling, djurhållning, förädling och slakt/styck. Läs mer om utbildningarna HÄR

Marias seminarie