• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Säsongen 2020: Mer grönsaker och steg framåt i odling av nya proteingrödor

Röda Linser

Inom Agro Sörmlands grönsaksprojekt blickar vi såhär års tillbaka och summerar föregående säsong. Vi kan konstatera att odlingen av sörmländska grönsaker ökat betydligt. Några av odlarna i gruppen utökade sina odlingar och med tanke på hur liten grönsaksodlingen är i våra trakter gör det stor skillnad. Odlingsmässigt bjöd föregående år som vanligt på utmaningar av olika slag; tidig värmebölja som gjorde att sorter som skulle mogna sent mognade tidigt, sommarväder som bjöd in insekter av olika sorter som orsakade skador på del av grönsaksodlingarna och så vidare. Men även positiva odlingsframgångar och avslutningsvis en lång mild höst som gjorde det möjligt för flera grönsakskulturer att fortsätta växa ovanligt länge.

Generellt, nationellt och även i norra Europa, var säsongen 2020 gynnsam och gav stora kvantiteter av flera vanliga grönsakskulturer men dessvärre innebar det att priserna blev låga, alltför låga för att kunna täcka de kostnader man som nystartad grönsaksodlare har. Det krävs långsiktighet och ett ständigt arbete såväl med odling, arbetskraft, logistik som marknad och kundrelationer för att skapa lönsamhet i företagandet. Det är delvis det som grönsaksprojektet handlar om och arbetet inriktas nu på de delar som ser mest lovande ut.

Under 2020 uppmärksammades värdet av regional produktion av livsmedel på ett tydligare sätt än på länge. Frågorna kring tryggheten med vår livsmedelsförsörjning i Sverige lyftes fram på ett nytt sätt, inte minst beroende på den härjande pandemin och stängda landsgränser på ett sätt vi inte sett i modern tid. Som en följd av detta, ökade antalet REKO-ringar (lokal direktförsäljning från producent till konsument) stort, inte minst i vårt område. Det påverkade grönsaksodlare i gruppen. De ökade sin försäljning i dessa lokala kanaler. En större del av grönsakerna säljs nu via flertal mindre kanaler än vad vi trodde när vi startade grönsaksgruppen. Det är stor skillnad på att sälja stora kvantiteter i flöden till få stora grossister jämfört med många mindre kvantiteter till många olika kunder. Det kommer att bli intressant att följa hur detta utvecklas i år. Sannolikt kommer vi se kombinationer, både stora flöden till få vid sidan av mindre kvantiteter till många.

Några nya arbetstillfällen skapades föregående år, i takt med utökade grönsaksodlingar är arbetsbehovet stort, i synnerhet om man haft spannmålsodling tidigare. Vi arbetar nu vidare med att skapa utbildning/kompetensutveckling på olika sätt för att kunna matcha behov och intresse från de som kan vara intresserade av att arbeta med grönsaksodling och de som behöver mer arbetskraft på gården.

Hur gick det med odling av nya proteingrödor under 2020? En del röda linser odlades, i samodling med havre för att underlätta tröskning. Det blir intressant att nu följa hur linserna skall rensas och tas om hand för att slutligen kunna nå konsumenter.

Det pågår en hel del utvecklingsarbete i Sverige med odling och förädling av nya proteingrödor. Inte minst behövs utveckling av infrastrukturen exempelvis att förpacka linserna. Det är ett spännande arbete som företagare inom Agro Sörmlands grönsaksgrupp är en del utav. Här kan du läsa ett reportage om odlingen från i somras: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ovanlig-groda-odlas-i-sormland

/Maria

Logga Grönsak på friland