• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Intensiv aktivitet pågår i Grönsaksodlingsprojektet

Den värmen som kom hit för några veckor sedan satte verkligen fart på bär- och grönsaksplantorna. Nu frodas dem och det innebär en intensiv period att som odlare se till att det är grönsaksplantorna växer och inte konkurreras ut av ogräset eller äts upp av insekter.

Nu, och under en härlig tid framöver, kommer det att finnas grönsaker, bär och frukt från odlingar i direkta närheten, i regionen och från andra delar av landet. Produkter som skördats nyligen och dessförinnan fått utveckla smakämnen och färg där våra ljusa dygn och friska temperaturer sätter sin prägel.

Under denna vår som präglats av corona-pandemin har tillgången till livsmedel, var produktionen sker och vad som krävs för att livsmedel skall produceras i landet uppmärksammats. Hur ser det ut, såväl i fredstid som vid kris? Det har visat att vi i stor utsträckning i Sverige är starkt beroende av import. Även av livsmedel som vi mycket väl kan producera här. I Sörmland, med omnejd, är gapet särskilt stort för grönsaker, bär och frukt. Här konsumeras stora kvantiteter men odlas allt mindre. Det gapet var också en av de starkaste drivkrafterna till att Agro Sörmland tog initiativ till projektet Grönsaksodling på friland – ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar.  

Aktiviteten kring grönsaksodlingen just nu är mest intensivt inom grönsaksprojektet hos Anders Norlén på Kilfrösunda. På Kilfrösunda finns en mängd olika grönsaker som mognar efter hand, en intensiv arbetsplats med många åtgärder i odlingen som måste göras i rätt tid, just nu. Ett av alla projekt tidigare i vår har varit att färdigställa en gårdsbutik på Kilfrösunda. I den säljs nu färska produkter från gårdens produktion. För att få en titt därifrån – och inspiration – finns på Säsongens bästa ett reportage om, ja just det, Säsongens bästa.

/Maria Dirke

 

Publicerad 2020-06-15