• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Presentation av Johan Varenius

 Jag är utbildad Lantmästare och Viltmästare. Har tidigare jobbat åt Danmarks Jägareförbund, varit vilt- och lantbruksförvaltare på Sjösa Gård under 14 år och under de senaste sex åren har jag arbetat som chef på länsstyrelsen i Södermanland. Där jobbade jag med många av de frågor som berör jordbrukssektorn, livsmedelsproduktionen och landsbygdsutveckling.

Från 1 juni arbetar jag som verksamhetsansvarig för Agro Sörmland på 50 %. Tillsvidare kommer jag och Cilla ha ett delat verksamhetsansvar. Resterande tid har jag uppdrag som rådgivare åt Sveriges Jordägareförbund som arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar till ett långsiktigt brukande av skog och mark. Att med andra ord lägga grund för att kunna bedriva den verksamhet som Agro Sörmland arbetar med främjande insatser för. 

Jag är mycket tacksam över att fått detta uppdrag. Jag ser stor potential i formatet av en oberoende aktör som ett främjande nav mellan forskning, det offentliga och näringen. Jag tror på ökad samverkan mellan angränsande län och att den pågående pandemin långsiktigt kommer att stärka jordbruks- och livsmedelssektorn. Att arbeta proaktivt med de klimatutmaningar de gröna näringarna står inför tror jag också kommer vara en prioriterad fråga framåt.

 

johan varenius

 

Publicerad 2020-06-10