• Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information

Hjälp till att sprida information om svinpest!

⛔️  Just nu sprids den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest i Europa!
Det här berör oss alla och det kan i värsta fall få följder på alla nivåer i samhället. Vi vill därför hjälpa till att sprida den information som Jordbruksverket tagit fram. 
 
Skärmavbild 2021 11 11 kl. 12.48.46
Det konkreta vi kan göra själva och sprida till andra är: Kasta inte matavfall i naturen!
Den afrikanska svinpesten kan överföras via mat exempelvis kallrökt korv eller skinka. Släng eller lämna därför aldrig mat i naturen så att vildsvin eller grisar kan komma åt den.
Jordbruksverkets budskap till dig som är grisbonde:
"Det finns mycket du kan göra för att skydda dina grisar. Mata dem med kontrollerat foder, aldrig med hushållsavfall. Skydda dem från närkontakt med vildsvin. Och se till att dina besökare använder skyddskläder i djurstallarna. Då är du med och stoppar smittan – tack för din insats!"

Smart Farming 2021, 28 okt

Då blev då äntligen Smart farming av som vi väntat länge på och dagen blev precis så lyckad som vi hade hoppats, kanske till och med ännu bättre.

Först och främst TACK till er alla som kom, både föreläsare och deltagare. Det var fantastiskt att det blev så stor uppslutning och efter en sån här dag inser vi ännu en gång hur viktigt det är att träffas, nätverka och diskutera. Vi har tagit med oss mycket som vi ska lyfta i olika fomer framöver, viktiga behov och frågor som måste upp på bordet hos beslutsfattare, politiker. Attityder och beteenden som måste påverkas hos allmänhet och slutkonsument. Konkreta problem och knäckfrågor som måste lösas upp, det här kan vi göra tillsammans!

För dig som inte läser hela texten nedan kommer här en sammanfattning av dagen:

Intressanta kunskapsföreläsningar i högt tempo varvades med nätverkande, gruppdiskussioner, företagspitchar och minimässa. Glädjen över att få träffas fysiskt gick inte att ta miste på, humor blandades med allvarliga budskap kring beredskap, sårbarhet och effekter av klimatförändringar. Energin och viljan att möta lantbrukets utmaningar var tydlig - en ”vi-känsla” som andades framtidstro!

Presentationerna samt sammanställning av gruppdiskussionerna finner du lite längre ned på sidan.

Det var många områden som täcktes under dagen. Efter en presentation från vår värd, Taxinge gods och familjen Fimmerstad, var det dags för Livsmedelsverket genom Theres Frisell som berörde vikten av en inhemsk livsmedlesförsörjning och hur detta ska främjas. Vi hörde Sveriges riksdag genom MadeleineNyman  som återgav vad politiken gör för att förbättra situationen för er primärproducenter. Moderator Ulrik Lovang sammanfattade förmiddagens första block med att vi måste ha en grundläggande plan B när det oförutsedda händer samt vikten av samverkan mellan myndigheter och primärproducenter.

Medskicket till de första två talarna var följande:

 • Vi vill se effekter!
 • Lönsamhet måste vara prioriterat!
 • Hur kan importproducerat vara billigare än inhemskt? Hur ser den uträkningen ut i statens bokföringsböcker?

Det andra blocket inleddes med Johan Engström, forskare hos RISE som bla berättade om Testbädd för digitaliserat jordbruk. En sammanfattning blir att ny teknik och mekaniserade lösningar finns men glappet är stort mellan aktuella behov och möjligheter för framtiden.

Även om autonoma maskiner kan kännas långt bort är det ändå viktigt att nämna fördelar de för med sig. Utöver den självklara övergripande som handlar om ökad lönsamhet kan den nya tekniken göra lantbruket mer attraktivt för ny arbetskraft. ”Fler vill satsa på att vara jordbrukare” om arbetsförhållanden kan lättas. Maskiner blir mindre med ny teknik vilket innebär fler produktserier som i sin tur ger lägre priser. Tex kan ett mindre jordbruk ha en eller två maskiner, ett större lantbruk 10 eller fler.

Två maskinföretag fick sedan spana in i framtiden. Först ut var Göran Sundqvist Swedish Agro Machinery Skara som oxå tog upp glappet mellan extrema framtidsbilder och dagens behov. Därefter hörde vi representanter från Axima som startat upp en supportgrupp för att utbilda i att använda maskinerna på mest effektivt sätt.

Maskinföretagen fick som medskick från jordbrukare bland deltagarna att instruktioner måste bli mer användarvänliga. ”Vi har inte tid att läsa en tjock manual”.

Sammanfattningen blir att vi måste få till en samverkan i högre grad på alla plan för att göra branschen mer attraktiv och för att skapa fler lönsamhetsfördelar utifrån det vi redan har investerat i.

Efter en god lunch var det Per Frankelius tur som på sitt energigivande vis pratade om vägen till ett fossilfritt jordbruk. Den lösning som i dagsläget känns mest realistisk är enligt Per att individuella lösningar måste till på varje gård efter respektive förutsättnignar. Att bli så nära självförsörjande som det går med egenproducerad energi. Vilken typ av energi kan du producera på din gård? Vi ska skapa våra egna energisystem. En viktig poäng Per också påpekade var att vi inte bara kan ta bort det som är negativt, vi måste också förstärka och öka det som är postivt. Det är ett kretslopp och vi måste bidra till att kunskapen i samhället ökar om vår bransch och allt gott som finns här.

Därefter lyssnade vi till två maskinföretag. Nils-Johan Strömgren från Traktor & Maskin i Sörmland AB som bla förutsåg att all överskottsel kommer att gå mot Grön vätgas. Emil Stolpe-Nordin från Bil & Traktorservice/GreenDeer redogjorde för Johan Deers intelligenta uppkopplade maskiner och Future Zone. Vi går från att vara "duktiga chaufförer till att bli duktiga programmerare".

Marie Gidlund, Sweden Food Arena, talade under rubriken "Innovations- och forskningsagenda för Livsmedelssektorn". Marie avslutar med att det måste handla om "åstadkommation", inte bara samverkan! 

Filip Lundin, Macklean, pratade om vad ett digitalt lantbruk innebär. Hur det ska gå till är en fråga många undrar men ett gott råd från Filip är "börja smått och experimentera – bygg på så vis gradvis upp resurser och kompetens."

Johan Varenius berättade om förstudien som Agro Sörmland genomför tillsammans med Agro Örebro och Agronod under rubriken ”Data som strategisk resurs i lantbruket”. Förstudien går ut på att ta reda på vilka tjänster inom mjukvara som kan underlätta för lantbrukare och var utveckling är idag. Det sker genom djupintervjuer och workshops och flera intressanta områden har hittats att arbeta vidare med. Alla är eniga om att tjänster som medför standardiserad förenklad rapportering till myndigheter och kommuner skulle underlätta mycket. Dessutom vore produktionsresultatsdata vara intressant för att validera och jämföra produktionsresultat och lönsamhet med andra företag.

Sist ut som föreläsare var Tomas Klingström, forskare SLU, som var med på länk. Tomas berättade om Gigacow, en infrastruktursatsning från SLU med syftet att öka utbytet mellan forskare och näringen. I Gigacow-projektet samlas data in med automatiserade metoder från mjölkgårdar i bland annat Sörmland. Målet är att tillsammans med lantbrukare kombinera genetisk avelsvärdering med bättre mätvärden för bästa anpassning av produktionen när både teknik och klimat förändras allt snabbare. En av gårdarna i projektet, Womtorp utanför Eskilstuna, fanns på plats och berättade om varför de valde att gå med i projektet.

Vid kaffet var det dags för gruppdiskssion där de cirka 130 deltagarna hade delats in i 15 förutbestämda grupper och fått frågor att prata kring. Det blev livliga diskussioner.

Den första frågan ”Vilka är de 3 största utmaningarna inom lantbruket?” gav ett samstämmigt svar från i stort sett alla grupper att prio ett är LÖNSAMHET! Politiska beslut, klimatförändringar, arbetskraftsförsörjning, bristande kunskap och insikt om näringen bland allmänheten är andra utmaningar som lyftes i ett flertal grupper.

Den andra frågan löd ”Hur löser vi arbetskraftsbehovet inom lantbruket?” Här kom det fram en mängd olika förslag så som karriärmöjligheter för anställda, kompetenspol, marknadsföring mot skolan i tidig ålder, fler praktik och lärlingsplatser, bra ledarskap, höjd lön (under förutsättning att lönsamheten ökar), ökad status, marknadsföra fördelarna (varierat o fritt arbete, hög teknologi, vacker miljö o natur).

Gruppernas svar på frågorna samlades in och kommer att utgöra en del av underlaget för kommande seminarier inom Agro Sörmland.

=====

 pdfTaxinge gods.pdf  pdfLivsmedelsförsörjning och totalförsvaret .pdpdfLantbrukets sarbarhet  pdf Hållbarare Jordbruk .pdf pdfJakten på det fossilfria lantbruket .pdf  pdfSweden Food Arena.pdf pdf Data nyckeln till innovation lönsamhet och hållbarhet. pdf pdfAgripro/Axima.pdf pdfSwedish Agro Machinery Claas.pdf pdfTraktor & Maskin i Sörmland AB.pdfpdfBil och traktor, John Deere.pdf

pdfGruppdiskussioner sammanställning.pdf

Alla talare som inte redan har en traktor fick välja en på bordet att ta med hem!

traktor

IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200IMG 1622 1200 

 

Agtech Challenge prisutdelning på Vreta kluster

Torsdag 7 oktober var det prisutdelning i tävlingen Agtech Challenge, Hushållningssällskapets Innovationstävling, där Fieldgofer 2.0 varit en av de 15 tävlingsbidragen. Fieldgofer, första versionen, togs fram i ett projekt inom Agro Sörmland. Team Fieldgofer består av Karola Reuterström, Mattias Larsson och Per Frankelius.

Förstapriset, i form av 150 000 kronor i prispengar, gick till Ekobot som utvecklar en självkörande robot som ska rensa ogräs i lök. Alla 15 bidragen, där Fieldgofer 2.0 ingick, kan dock ses som vinnare eftersom de redan har fått 160 000 kronor var i statlig medfinansiering för att utveckla sina koncept.

En liten extrabonus var att Fieldgofer tog hem andraplatsen när allmänheten fick rösta fram sina favoritbidrag (dessa ingick inte i juryns poängbedömning).

Här är mer information om Fieldgofer: https://www.youtube.com/watch?v=kV_SDwJfMdM

Prisutdelningen tilldrog sig på Vreta kluster men sändes även digitalt, här kan ni som vill se hela ceremonin.

Alla var glada att kunna ses fysiskt igen och det var mingel och feststämning. På foton ser ni Karola Reuterström, lantbrukare och Per Frankelius, forskare, den tredje medlemmen i teamet Mattias Larsson fångade vi inte på bild tyvärr. Med på foto från tillställningen syns också Cilla Krantz, Agro Sörmland.

Karola Reuterström och Per Frankelius diplom IMG 1602

Karola Reuterström och Per Frankelius diplom IMG 1602

field gofer wpv 1200x600 center center

Nu startar vi en ny grupp av Tillväxtmotorn!

Tillväxtmotorn – samverkan mellan högskolan och näringslivet

Nu startar vi upp en ny grupp av Tillväxtmotorn!

Fler än 300 personer i ledande positioner på Eskilstunas företag har gått programmet. Målgrupp är små och medelstora företag. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap men också att bli en del av ett starkt nätverk med stor öppenhet i en konfidentiell miljö. Alla deltagare skriver på sekretessavtal.

Du kanske arbetar med kvalitet, produktion, HR frågor eller helt enkelt är VD på företaget. Vi har sett att ledarskapet under Coronatiden ställt nya krav. Tillväxtmotorn vill bland annat få dig stärkt i de nya utmaningarna du står inför. Programmet vänder sig till alla branscher.

Tycker du det låter intressant? Anmäl dig då till vår informationsträff om Tillväxtmotorprogrammet.

Du får också lyssna till vår doktorand Anna Uhlin som kommer att prata om sin forskning ”Så undviker du fallgroparna med hybridmöten”

När: Informationsmöte tisdag den 26 oktober, programmet startar 26 november

Var: Mälardalens Högskola Eskilstuna – ingång från Hamngatan Tid: 14.00 – 16.00

Du anmäler dig enklast till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi vill ha din anmälan senast 21 oktober. Har du frågor är du välkommen att ringa 070-580 83 32

Skärmavbild_2021-10-08_kl._10.40.33.png

Lantbrukets lönsamhet – webbinarie

20211104 lantbrukets HEADER 1500x600

 • Torsdag 4 november
 • Kl. 8.30-9.30
 • Kostnadsfritt webbinarium

Länk till anmälan.

Driver ni ett större lantbruk? Är ni primärproducenter eller intressenter till dessa?

Varmt välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar kring lantbrukets lönsamhet med koppling till nationella livsmedelsstrategins målsättningar om ökad produktion av livsmedel i Sverige.  

Vi har bjudit in personer som är i position att kunna vara med och stärka primärproducenternas ställning i livsmedelskedjan. Fokus för webbinariets diskussion ligger på de större producenterna och hur vi kan hitta vägar att öka lönsamheten och därmed produktionen.

Medverkande gästtalare från Jordbruksverket, Konkurrensverket, LRF och Tillväxtverket.

PROGRAM:

 • Välkommen och inledning Johan Varenius och Cilla Krantz, Agro Sörmland
 • Bättre lönsamhet – vad kan Jordbruksverket bidra med? Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
 • De nya reglerna om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan och hur dessa kan förbättra lönsamheten i primärproduktionen Martin Bäckström, Enhetschef, Enheten för otillbörliga handelsmetoder, Konkurrensverket
 • Stor potential i butikerna för svensk primärproduktion Jan Lorentzson, Analytiker marknad, LRF
 • Mot målen i livsmedelsstrategin och konkreta resultat genom bred samverkan Ellen Anker-Kofoed, Samordnare Livsmedelsstrategin, Tillväxtverket
 • Sammanfattning och avslut

Länk till PDF för utskrift eller webbvisning.

lantbruketsLonsamhet4nov

 

Grönsaksodlingen i Sörmland större 2020 än på många år

Till inlägg 210723

Frilandsodlingen av grönsaker i Södermanland har ökat de senaste åren och var under 2020 den högsta på länge. Både antal företag och arealodling har ökat jämfört med 2017. 

Det är Jordbruksverket som vart tredje år presenterar statistik över den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen i Sverige och sista veckan i juni var det dags att presentera 2020 år siffror. Där framgår det att för hela landet odlades trädgårdsväxter på 13 700 hektar 2020, den högsta noteringen sedan slutet av 1990-talet. Arealen ökade totalt, men mest för odlingen av plantskoleväxter och köksväxter som ökade 12 respektive 8 procent mellan 2017 och 2020. Antalet företag som odlar trädgårdsväxter fortsatte däremot att minska, en utveckling som pågått åtminstone sedan början av 1970-talet. Totalt minskade antalet företag med sju procent mellan 2017 och 2020 då drygt 1800 företag återstod. 

Men i Södermanland ökade både arealen såväl som antalet företag med frilandsodling av grönsaker. 26 företag i länet odlar köksväxter på totalt 40 hektar. Tre år tidigare, 2017, var det 19 företag som gemensamt odlade köksväxter på 22 hektar. 

Vi i Agro Sörmland följer med stort intresse, utvecklingen av frilandsodling av grönsaker, i synnerhet i vårt Leader-projekt med delvis samma namn ”Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar”. I ett län som Sörmland med stolt historia såväl för odling av grönsaker, frukt och bär ser vi positivt på utvecklingen med ökad odling efter många år med mindre odling för varje år. 

I projektarbetet följer vi inte endast utvecklingen av företag, kvantiteter, kompetensutveckling och att skapa nya arbetstillfällen utan även de ekonomiska förutsättningarna. Det är ett faktum att det återstår mycket innan affärsutveckling och marknadskanaler är tillräckligt attraktiva för att vi skall få betydligt fler företagare att satsa och öka odlingen i länet men vi gläds åt att de som satsar inspirerar och är med och driver utvecklingen.

Vill du läsa mer om statistiken:

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2021/06/29/farre-tradgardsforetag-men-mer-odling/

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-06-29-tradgardsproduktion-2020#h-Sammanfattning

Vänliga hälsningar,

Maria

 

Maria Dirke
projektledare

Slutevent på projekt Hästinnovation

210720 2

Efter 2,5 år är det dags att avsluta projektet ”Affärsutveckling, innovation och internationalisering i hästrelaterade företag”, i dagligt tal kallad ”Hästinnovation”. En fantastisk och spännande tid tillsammans med 12 drivna hästrelaterade företagare där vi alla fått mycket ny kunskap, många nya erfarenheter och inte minst en mängd nya kontakter. Varje företag har genomgått sin egen unika resa med stöttning av övriga deltagare, med hjälp av behovsanpassad utbildning och framför allt det egna drivet och nyfikenheten. Vi vet att gruppen hade önskat en fortsättning, men ett projekt kännetecknas av en start och ett slut. Enligt deltagarna så har projektet tillfört mycket till deras utvecklingsprocess, och vi som har jobbat i projektet är övertygade om att de flesta kommer att nå sina mål. Vi kommer att heja på dem och önskar alla deltagarna ett stort lycka till!

210720 3

 Hur ska då Agro Sörmland ta tillvara på all erfarenhet som projektet har genererat? Det handlar om kunskap och insikt om företagens behov av stöd, hur innovationssystemet matchar behoven, om hästnäringen och dess potential och mycket mer. Tillsammans med ett antal andra aktörer med liknande erfarenheter, både från hästnäringen, men också mer generellt från företag inom den gröna sektorn, undersöker vi möjligheten att få testa ett nytt innovativt stödsystem. Diskussioner förs med såväl hästnäringens nationella aktörer som med Jordbruksverket och Vinnova. Självklart ska vi ta vara på projektets lärdomar! 

Se gärna filmen från sluteventet på Strömsholm då Rider´s position demonstrerade sin coach i realtid. Missa inte heller artikeln ur Jordbruksaktuellt!

Sommarhälsning

Högtryck hos Agro Sörmland

Till inlägg 210713

Sommaren är här med varierande väder. Tyvärr har mycket regn påverkat vårbruket och grödorna negativt på flera ställen i länet. Vi hoppas på att det stabiliserar sig resten av växtsäsongen. Positivt är att gräset frodas vilket genererar i rikliga vallskördar.

Hos Agro Sörmland är det högtryck med fokus i våra befintliga projekt och förstudier samt formering av nya insatser. Ett av våra större projekt, ”Hästinnovation”, som i skarpt läge har svarat upp mot hästföretagarnas behov av stöd i utvecklingsprocessen från idé till den internationella marknaden, är nu i sitt slutskede. För att ge ”rätt insats vid rätt tillfälle” krävs en del förändringar i vårt nuvarande innovationssystem, vilket också gäller inom gröna näringar generellt.  Utifrån dessa erfarenheter skapar vi en testmodell som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete som gynnar både enskilda företag och näringen i stort, och dessutom är ett bidrag till det förändringsarbete av innovationssystemet som pågår på nationell nivå.   

Under hösten kommer vi genomföra ett par insatser kopplat till kompetensförsörjning mot de gröna näringarna. En viktig del för att attrahera fler till arbete inom lantbruket är att få komma ut till gårdarna på praktik. Men lantbruksföretagarens vardag är stressig och det finns inte alltid möjlighet att ta emot praktikanter och lärlingar, även om viljan finns. I en förstudie ska vi försöka utreda, utifrån lantbrukarnas behov, vad som krävs för att få ut fler i praktik.

I övrigt upplever vi att vår projektportfölj innehåller insatser som ligger rätt i tiden. Den innehåller förnybara bränslen och elektrifiering, optimering av lantbruksdata, investeringskapital och innovationsstöd till både tjänster och produkter. Ett viktigt område att arbeta med i länet är insatser kring vilt. Under nästa år ska Agro Sörmland genomföra ett projekt som ska utvärdera vad som krävs för att nå en klövviltsförvaltning i balans.

Under hösten hoppas vi få träffa er fysiskt vid Agro Sörmlands Smart Farming event den 28 oktober. Vi kommer även i oktober delta i Sörmlands innovationsvecka, ett initiativ av Region Sörmland. Där tänker vi bland annat berätta om Fieldgofer 2.0, en ny typ av fältrobot, som är framtagen i ett av Agro Sörmlands innovationsprojekt. Fieldgofer tävlar även i Agtech Challenge där vi önskar dem all lycka till. Gå in och rösta fram dem till vinst!

Följ oss på sociala medier (Facebook LinkedIn) så ni inte missar något. Agro Sörmland önskar er en bra sommar!

Johan Varenius

Verksamhetsledare

 

Presskonferens av Team Fieldgofer i morgon, torsdag!!

I morgon, torsdag 8 juli kl. 10.00 på Brunnby Lantbrukardagar, släpps en pressrelease om en helt ny komponent i robotsystemet, en rykande färsk VÄRLDSNYHET! 
Missa inte detta, besök mässan och Fieldgofers chatt, och håll utkik på Facebook!

Och du! Glöm inte att rösta på oss!! Till röstningssidan!

Skärmklipp

Fieldgofer i sin första version togs fram i ett av Agro Sörmlands innovationsprojekt och presenterades första gången under Smart Farming 2019:

Världspremiär av Fieldgofer, ett innovativt robotsystem för nyskördade grödor.
Konceptet Fieldgofer, framtagen av lantbrukare, utvecklingsingenjörer och forskare i ett gemensamt Leaderprojekt, illustrerades genom en animerad film

 

F

Ny förstudie om investeringskapital

Till inlägg 210702

Ett av livsmedelsstrategins mål är att självförsörjningsgraden av livsmedel ska stärkas i landet. För att skapa förutsättningar för en ökad produktion krävs en rad av insatser, varav tillgången till kapital hos företag i livsmedelskedjan är central för att skapa tillväxt. 

Agro Sörmland, Agro Örebro, Länsstyrelsen i Västmanland och Vreta Kluster genomför tillsammans en förstudie som ska öka kunskapen om investeringskapital till livsmedelskedjan. Ett projekt som är medfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

I förstudien genomförs en sammanfattning av tidigare insatser inom området, omfattande enkätutskick samt djupintervjuer. Förstudien har ett särskilt fokus på tillgången till kapital i primärproduktionen. Enkäterna har mötts av stort intresse och hög svarsfrekvens i alla fyra län. I början av juni svarade hela 526 företag på frågor som syftar till att få en aktuell bild av livsmedelssystemets små och medelstora företags förutsättningar för att skapa tillväxt och hur den tillväxten ska finansieras, med särskilt fokus på externt ägarkapital.

Ca 67% var lantbruksföretag i primärproduktion och övriga var livsmedelsföretag i förädling eller en kombination av båda. Eftersom enkäten handlade om finansiering av tillväxt var det intressant att se att hälften av alla som svarade har haft en tillväxt de senaste 5 åren och 60% har tillväxtambition.

 

De två orsaker som framför allt upplevs som hinder för tillväxt är låg lönsamhet och ökad administration. Bland de företag som har tillväxtambition upplever 30% att brist på kapital är ett hinder mot tillväxt. Det finns en övervägande andel som inte vill ta in externt ägarkapital i företaget och samtidigt anger 40% att det inte har tillräckliga kunskaper om vad externt ägarkapital innebär. Enkäten visar också att det finns ett tydligt intresse hos företagen att en extern finansiär ska bidra även operativt med såväl affärsutveckling som extern finansiering. 

Projektet avser nu gräva djupare i bland annat motsägelsen att det behövs finansiering och extern kompetens samtidigt som det finns en ovilja att ta in externa ägare trots att kunskap om vad det innebär är begränsad. Därför genomförs under sommaren djupintervjuer med företag i alla fyra länen och resultatet av de intervjuerna kommer utgöra grund för det fortsatta arbetet i förstudien. Alla projektparter är mycket glada över det stora intresset och ser det som ett tecken på att frågan kring finansiering av tillväxt är aktuell och att förstudien har en viktig roll att fylla genom att skapa fördjupad och aktuell kunskap kring hur ökad tillväxt kan åstadkommas inom livsmedelssystemet.

Till inlägg 210702 2