• Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  NU är det dags
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Se programmet här!
 • Agro Sörmland
  Välkommen till
  SMART FARMING 28 oktober 2021!
  Anmäl dig här NU!

Grönsaksodlingen i Sörmland större 2020 än på många år

Till inlägg 210723

Frilandsodlingen av grönsaker i Södermanland har ökat de senaste åren och var under 2020 den högsta på länge. Både antal företag och arealodling har ökat jämfört med 2017. 

Det är Jordbruksverket som vart tredje år presenterar statistik över den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen i Sverige och sista veckan i juni var det dags att presentera 2020 år siffror. Där framgår det att för hela landet odlades trädgårdsväxter på 13 700 hektar 2020, den högsta noteringen sedan slutet av 1990-talet. Arealen ökade totalt, men mest för odlingen av plantskoleväxter och köksväxter som ökade 12 respektive 8 procent mellan 2017 och 2020. Antalet företag som odlar trädgårdsväxter fortsatte däremot att minska, en utveckling som pågått åtminstone sedan början av 1970-talet. Totalt minskade antalet företag med sju procent mellan 2017 och 2020 då drygt 1800 företag återstod. 

Men i Södermanland ökade både arealen såväl som antalet företag med frilandsodling av grönsaker. 26 företag i länet odlar köksväxter på totalt 40 hektar. Tre år tidigare, 2017, var det 19 företag som gemensamt odlade köksväxter på 22 hektar. 

Vi i Agro Sörmland följer med stort intresse, utvecklingen av frilandsodling av grönsaker, i synnerhet i vårt Leader-projekt med delvis samma namn ”Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar”. I ett län som Sörmland med stolt historia såväl för odling av grönsaker, frukt och bär ser vi positivt på utvecklingen med ökad odling efter många år med mindre odling för varje år. 

I projektarbetet följer vi inte endast utvecklingen av företag, kvantiteter, kompetensutveckling och att skapa nya arbetstillfällen utan även de ekonomiska förutsättningarna. Det är ett faktum att det återstår mycket innan affärsutveckling och marknadskanaler är tillräckligt attraktiva för att vi skall få betydligt fler företagare att satsa och öka odlingen i länet men vi gläds åt att de som satsar inspirerar och är med och driver utvecklingen.

Vill du läsa mer om statistiken:

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2021/06/29/farre-tradgardsforetag-men-mer-odling/

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-06-29-tradgardsproduktion-2020#h-Sammanfattning

Vänliga hälsningar,

Maria

 

Maria Dirke
projektledare

Slutevent på projekt Hästinnovation

210720 2

Efter 2,5 år är det dags att avsluta projektet ”Affärsutveckling, innovation och internationalisering i hästrelaterade företag”, i dagligt tal kallad ”Hästinnovation”. En fantastisk och spännande tid tillsammans med 12 drivna hästrelaterade företagare där vi alla fått mycket ny kunskap, många nya erfarenheter och inte minst en mängd nya kontakter. Varje företag har genomgått sin egen unika resa med stöttning av övriga deltagare, med hjälp av behovsanpassad utbildning och framför allt det egna drivet och nyfikenheten. Vi vet att gruppen hade önskat en fortsättning, men ett projekt kännetecknas av en start och ett slut. Enligt deltagarna så har projektet tillfört mycket till deras utvecklingsprocess, och vi som har jobbat i projektet är övertygade om att de flesta kommer att nå sina mål. Vi kommer att heja på dem och önskar alla deltagarna ett stort lycka till!

210720 3

 Hur ska då Agro Sörmland ta tillvara på all erfarenhet som projektet har genererat? Det handlar om kunskap och insikt om företagens behov av stöd, hur innovationssystemet matchar behoven, om hästnäringen och dess potential och mycket mer. Tillsammans med ett antal andra aktörer med liknande erfarenheter, både från hästnäringen, men också mer generellt från företag inom den gröna sektorn, undersöker vi möjligheten att få testa ett nytt innovativt stödsystem. Diskussioner förs med såväl hästnäringens nationella aktörer som med Jordbruksverket och Vinnova. Självklart ska vi ta vara på projektets lärdomar! 

Se gärna filmen från sluteventet på Strömsholm då Rider´s position demonstrerade sin coach i realtid. Missa inte heller artikeln ur Jordbruksaktuellt!

Sommarhälsning

Högtryck hos Agro Sörmland

Till inlägg 210713

Sommaren är här med varierande väder. Tyvärr har mycket regn påverkat vårbruket och grödorna negativt på flera ställen i länet. Vi hoppas på att det stabiliserar sig resten av växtsäsongen. Positivt är att gräset frodas vilket genererar i rikliga vallskördar.

Hos Agro Sörmland är det högtryck med fokus i våra befintliga projekt och förstudier samt formering av nya insatser. Ett av våra större projekt, ”Hästinnovation”, som i skarpt läge har svarat upp mot hästföretagarnas behov av stöd i utvecklingsprocessen från idé till den internationella marknaden, är nu i sitt slutskede. För att ge ”rätt insats vid rätt tillfälle” krävs en del förändringar i vårt nuvarande innovationssystem, vilket också gäller inom gröna näringar generellt.  Utifrån dessa erfarenheter skapar vi en testmodell som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete som gynnar både enskilda företag och näringen i stort, och dessutom är ett bidrag till det förändringsarbete av innovationssystemet som pågår på nationell nivå.   

Under hösten kommer vi genomföra ett par insatser kopplat till kompetensförsörjning mot de gröna näringarna. En viktig del för att attrahera fler till arbete inom lantbruket är att få komma ut till gårdarna på praktik. Men lantbruksföretagarens vardag är stressig och det finns inte alltid möjlighet att ta emot praktikanter och lärlingar, även om viljan finns. I en förstudie ska vi försöka utreda, utifrån lantbrukarnas behov, vad som krävs för att få ut fler i praktik.

I övrigt upplever vi att vår projektportfölj innehåller insatser som ligger rätt i tiden. Den innehåller förnybara bränslen och elektrifiering, optimering av lantbruksdata, investeringskapital och innovationsstöd till både tjänster och produkter. Ett viktigt område att arbeta med i länet är insatser kring vilt. Under nästa år ska Agro Sörmland genomföra ett projekt som ska utvärdera vad som krävs för att nå en klövviltsförvaltning i balans.

Under hösten hoppas vi få träffa er fysiskt vid Agro Sörmlands Smart Farming event den 28 oktober. Vi kommer även i oktober delta i Sörmlands innovationsvecka, ett initiativ av Region Sörmland. Där tänker vi bland annat berätta om Fieldgofer 2.0, en ny typ av fältrobot, som är framtagen i ett av Agro Sörmlands innovationsprojekt. Fieldgofer tävlar även i Agtech Challenge där vi önskar dem all lycka till. Gå in och rösta fram dem till vinst!

Följ oss på sociala medier (Facebook LinkedIn) så ni inte missar något. Agro Sörmland önskar er en bra sommar!

Johan Varenius

Verksamhetsledare

 

Presskonferens av Team Fieldgofer i morgon, torsdag!!

I morgon, torsdag 8 juli kl. 10.00 på Brunnby Lantbrukardagar, släpps en pressrelease om en helt ny komponent i robotsystemet, en rykande färsk VÄRLDSNYHET! 
Missa inte detta, besök mässan och Fieldgofers chatt, och håll utkik på Facebook!

Och du! Glöm inte att rösta på oss!! Till röstningssidan!

Skärmklipp

Fieldgofer i sin första version togs fram i ett av Agro Sörmlands innovationsprojekt och presenterades första gången under Smart Farming 2019:

Världspremiär av Fieldgofer, ett innovativt robotsystem för nyskördade grödor.
Konceptet Fieldgofer, framtagen av lantbrukare, utvecklingsingenjörer och forskare i ett gemensamt Leaderprojekt, illustrerades genom en animerad film

 

F

Ny förstudie om investeringskapital

Till inlägg 210702

Ett av livsmedelsstrategins mål är att självförsörjningsgraden av livsmedel ska stärkas i landet. För att skapa förutsättningar för en ökad produktion krävs en rad av insatser, varav tillgången till kapital hos företag i livsmedelskedjan är central för att skapa tillväxt. 

Agro Sörmland, Agro Örebro, Länsstyrelsen i Västmanland och Vreta Kluster genomför tillsammans en förstudie som ska öka kunskapen om investeringskapital till livsmedelskedjan. Ett projekt som är medfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

I förstudien genomförs en sammanfattning av tidigare insatser inom området, omfattande enkätutskick samt djupintervjuer. Förstudien har ett särskilt fokus på tillgången till kapital i primärproduktionen. Enkäterna har mötts av stort intresse och hög svarsfrekvens i alla fyra län. I början av juni svarade hela 526 företag på frågor som syftar till att få en aktuell bild av livsmedelssystemets små och medelstora företags förutsättningar för att skapa tillväxt och hur den tillväxten ska finansieras, med särskilt fokus på externt ägarkapital.

Ca 67% var lantbruksföretag i primärproduktion och övriga var livsmedelsföretag i förädling eller en kombination av båda. Eftersom enkäten handlade om finansiering av tillväxt var det intressant att se att hälften av alla som svarade har haft en tillväxt de senaste 5 åren och 60% har tillväxtambition.

 

De två orsaker som framför allt upplevs som hinder för tillväxt är låg lönsamhet och ökad administration. Bland de företag som har tillväxtambition upplever 30% att brist på kapital är ett hinder mot tillväxt. Det finns en övervägande andel som inte vill ta in externt ägarkapital i företaget och samtidigt anger 40% att det inte har tillräckliga kunskaper om vad externt ägarkapital innebär. Enkäten visar också att det finns ett tydligt intresse hos företagen att en extern finansiär ska bidra även operativt med såväl affärsutveckling som extern finansiering. 

Projektet avser nu gräva djupare i bland annat motsägelsen att det behövs finansiering och extern kompetens samtidigt som det finns en ovilja att ta in externa ägare trots att kunskap om vad det innebär är begränsad. Därför genomförs under sommaren djupintervjuer med företag i alla fyra länen och resultatet av de intervjuerna kommer utgöra grund för det fortsatta arbetet i förstudien. Alla projektparter är mycket glada över det stora intresset och ser det som ett tecken på att frågan kring finansiering av tillväxt är aktuell och att förstudien har en viktig roll att fylla genom att skapa fördjupad och aktuell kunskap kring hur ökad tillväxt kan åstadkommas inom livsmedelssystemet.

Till inlägg 210702 2

Rösta på Fieldgofer under Borgeby Fältdagar 30/6 - 1/7 och vinn biljetter till Fältdagarna 2022!

Skärmklipp

Agro Sörmland har varit en del av Fieldgofers intressanta resa.
Fieldgofer är en flakväxlande redskapsbärare med smarta sensorer. 

Agro Sörmland startade projektet för att sammanföra ingenjörer, forskare och lantbrukare för att lösa en utmaning, och i detta fall är utmaningen markpackning. 
Fieldgofer är patenterat idag och ägs av Mattias Larsson - Abbotnäs, Karola Reuterström - Stora Lövhulta gård och Per Frankelius - LiU. 

Följ Fieldgofer på Facebook!

Var med och rösta och tävla samtidigt om biljetter HÄR

Uppdateringsmöte!

Corona fortsätter att bestämma hur våra möten ska se ut i stor utsträckning, men den här gången fick vi till ett semi-fysiskt möte i alla fall, till och med innehållandes en liten danspaus!
Vi sluter upp för att dela med oss av vad vi gjort sen sist, vad som hänt i alla projekt och för att staka ut vägen framåt.
Vi konstaterar att det verkligen inte står still! Mycket spännande är i görningen för samtliga medlemmar i Agro Sörmland!

Möte 210526

Åsa, och hästprojektet har avslutat en intensiv period med Gothenburg Horseshow och workshop på Strömsholm under april och Maria och Grönsaksprojektet har fokus inställt på bemanning- och försörjningsaspekten i den gröna näringen. Pandemin har stoppat planerna på studiebesök och andra resor hittills men nu hoppas hon på att det ska gå att genomföra under hösten.

Cilla, har som vanligt händerna fulla med flera olika projekt samtidigt. Likt en spindel i nätet kopplar hon ihop nyckelpersoner med varandra och ser till att allt flyter på smidigt i bland annat Agtech 2030 och Electric Farm, två viktiga projekt inom Agro Sörmland.

 

Möte 210526 2

Johan har fått i gång två nya förstudier tillsammans med bland andra Agronod, samt har ytterligare två spännande projekt väntande i kulisserna.
Utöver det medverkar han i flertalet webbinarier, både inom och utom organisationen.

Följ oss via hemsidan och sociala medier för mer information om alla våra projekt och aktiviteter!

Möte 210526 1

 

Föreläsare Biogas, 27 maj

Biogas Talare

Anmäl dig HÄR

Hästinnovationer uppmärksammas!

20210504

Ta del av hela artikeln från Hippson HÄR

Ökad odling av protein i Sörmland

mockup graphics g3aBeZnEVqY unsplash

Konsumenternas ökade efterfrågan på växtprotein engagerar oss i Agro Sörmlands grönsaksprojekt. Vi siktar nämligen på att utöver att kunna erbjuda konsumenter sörmländskt frilandsodlade grönsaker även ge möjlighet att välja alternativ av växtprotein.

Det finns gott om åkermark i vår region som är lämplig för odling av proteingrödor och många lantbrukare har också någon proteingröda med bland andra grödor. Anledningen till att det ändå inte är lätt att hitta proteinkällor från svenska baljväxter i handeln har inte med odlingsförutsättningar att göra eller att det skulle vara särskilt svårt. Det som begränsar är helt andra saker som bland annat att det förädlingsled som behövs för att ta hand om råvaror som exempelvis ärter, bönor, linser och lupiner saknas. Det behövs företag som köper upp och förädlar baljväxterna till goda livsmedel av hög kvalitet som kan tillgodose konsumenternas efterfrågan.

Det som inte kommer fram i den allmänna debatten idag är att det odlas betydligt mer baljväxter i Sverige idag än den blygsamma mängd vi konsumenter sätter i oss, ungefär 10 gånger mer odlas än vad vi konsumenter äter. Det vi odlar idag i Sverige går i nästan uteslutande grad till foder till djur.

Inom Agro Sörmland tittar vi nu på möjligheter att samarbeta med Axfoundations utvecklingsarbete vid Torsåker, inom initiativet Framtidens mat. https://www.axfoundation.se/projekt/baljvaxtodling

Där har man sedan några år varit involverad i att öka tillgången på svenskodlade baljväxter som proteinkälla för konsumenter, dels som råvara men inte minst som förädlade produkter. Den baljväxtfärs som tagits fram finns nu ute i handeln. Nu går arbetet vidare tillsammans med samarbetsparter inom forskning och handel på att utveckla ett baljväxtmjöl. Det är en produkt som har stor användning och många produkter vi hittar idag i livsmedelsdiskarna som säljs som vegetabiliskt protein innehåller sojamjöl. Det vore ju klart intressant att kunna ersätta det sojamjölet med mjöl från exempelvis sörmländskt odlade baljväxter.

Vill du läsa mer om förutsättningarna för potentialen för växtbaserade proteiner i Sverige kan du spana in Mackleans rapport

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/nyheter/2020/marknadsanalys-och-potential-for-vaxtbaserade-proteiner.pdf

Flera forskningsprojekt pågår där RISE på olika sätt är involverade:

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/hallbart-protein

 

EU flaggaEuropeiskajordbruksfondenfärg 1  Leaderleader logga eu 100