• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Målgrupper och samarbeten

Agro Sörmland fokuserar huvudsakligen på primärproduktionen och precisionslantbruket, till vänster på skissen nedan, och samarbetar givetvis med alla delar i kedjan.

 

samarbeten primarproduktionen och precisionslantbruket

Agro Sörmlands primära målgrupp är de biobaserade näringarna som innefattar drygt 30 olika verksamhetsområden. Biobaserade näringar är likvärdigt med LRF´s definition av de gröna näringarna. (De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014 - 2019, LRF). Primära målgrupper är även bransch- och intresseorganisationer.

En viktig del i Agro Sörmlands strategi är att arbeta branschöverskridande och skapa samarbeten med det övriga näringslivet. Möjliggörare och stödjande aktörer är våra samarbetspartners som deltar aktivt i uppbyggnaden av arenan och skapar innehållet i verksamheten.

Vi har också ett nära samarbete med Vreta kluster. Ett samarbete som kommer att förstärkas och utvecklas efter hand. 

malgrupper