• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Målgrupper och samarbeten

Agro Sörmland fokuserar huvudsakligen på primärproduktionen och precisionslantbruket, till vänster på skissen nedan, och samarbetar givetvis med alla delar i kedjan.

 

samarbeten primarproduktionen och precisionslantbruket

Agro Sörmlands primära målgrupp är de biobaserade näringarna som innefattar drygt 30 olika verksamhetsområden. Biobaserade näringar är likvärdigt med LRF´s definition av de gröna näringarna. (De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014 - 2019, LRF). Primära målgrupper är även bransch- och intresseorganisationer.

En viktig del i Agro Sörmlands strategi är att arbeta branschöverskridande och skapa samarbeten med det övriga näringslivet. Möjliggörare och stödjande aktörer är våra samarbetspartners som deltar aktivt i uppbyggnaden av arenan och skapar innehållet i verksamheten.

Vi har också ett nära samarbete med Vreta kluster. Ett samarbete som kommer att förstärkas och utvecklas efter hand. 

malgrupper