• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Historik

Arbetet med Agro Sörmland påbörjades i början av 2014. Det krävs tid för mognad, spridning och förankring, och inte minst rätt tajming. Nu är det ordentligt tryck, och vi har ett mycket starkt stöd från såväl näringen som offentlig sektor och akademi.

Våren 2014 genomfördes en workshop med näringen. Vi bjöd in större och mindre företag som utgjorde en mix av olika branscher, och som är verksamma i olika delar av Sörmland. Vi ville lyssna av intresset för att skapa en mötes- och utvecklingsarena, och också få fram ett par angelägna utvecklingsområden.

Med detta i bagaget gjorde AgroÖst en turné i Sörmland där vi besökte kommuner, Regionförbundet, Länsstyrelsen och organisationer verksamma inom de gröna näringarna. Intresset varierade, en del kände till utvecklingsarenan Vreta kluster, för andra var det helt okänt.

Nästa steg i processen var en förstudie med Regionalfondsmedel där Vreta kluster, Örebro län och Sörmland ingick. Förstudien visade att det fanns ett intresse, men att det krävdes mer tydlighet kring vision, mål, strategier och handlingsplan.

En strategigrupp tillsattes under våren 2016 med representanter från Regionförbundet, Länsstyrelsen, Öknaskolan/Nynäs, LRF samt AgroÖst. Ett strategidokument presenterades i november 2016.

Beslut togs i AgroÖsts styrelse om ett treårigt projekt, Agro Sörmland, med start vid årsskiftet 2016/2017.

Vid ungefär samma tidpunkt presenterade Regionförbundet sin analys av Sörmlands styrkeområden, s.k. Smart specialisering, där ett av tre områden som pekats ut är Biobaserade näringar. Regionförbundet är huvudfinansiär i projektet Agro Sörmland.

1 januari 2020 övergick Agro Sörmland till permanent verksamhet med Region Sörmland och Länsförsäkringar Södermanland som huvudfinansiärer