• Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information

Agro Sörmland

Agro Sörmland är en neutral samlingspunkt till för att professionella personer inom lantbrukssektorn ska kunna knyta kontakter och föra diskussioner om intressanta frågor. En viktig del i verksamheten är att anordna seminarier inom aktuella områden, och att driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Fokusområden för Agro Sörmlands verksamhet är teknik och teknikutveckling, affärsutveckling, klimatanpassning och hållbarhet.

Agro Sörmland vänder sig i första hand till primärproducenter inom biobaserade näringar.

Agro Sörmland drivs av AgroÖst (ideell förening) och samarbetar med en mängd olika aktörer inklusive andra gröna kluster, t.ex. Vreta Kluster i Östergötland och Agro Örebro.

Vision

Agro Sörmland är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de gröna och biobaserade näringarna, BBN.

Övergripande mål

Agro Sörmland bidrar till ökad produktion och ökad självförsörjningsgrad såväl regionalt som nationellt.

Effektmål, c:a 5 år:

Agro Sörmland har bidragit till:

 • ökad affärsmässighet och ökat tillväxtperspektiv inom BBN
 • ökad kunskap och förståelse mellan BBN och myndigheter som lett till förenklade metoder och processer
 • hållbara gränsöverskridande kontakter och samarbeten som skapat nya idéer och innovationer, och därmed nya affärsmöjligheter
 • aktiva nätverk och utökat samarbete såväl regionalt som nationellt och internationellt
 • uppfyllelse av miljömålen 2020
 • ökad kunskap och ökat intresse för BBN