Formas bjuder för fjärde året in till Agenda 2030-seminarium, denna gång med rubriken Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?.

Agro Sörmlands Johan Varenius kommer att vara med i panelen tillsammans med Maria Tunberg, Analysys Mason och Per-Anders Langendahl, Department of economics, SLU Ultuna.

Så här presenterar Formas seminariet:
“Livsmedelsbranschens är under ökande press att hitta konkreta lösningar för att kunna producera mat i den mängd och kvalité som behövs för att säkra framtidens inhemska livsmedelsförsörjning. En viktig fråga är om, och hur, det går att producera mat som positivt bidrar till att uppfylla miljömålen samtidigt som den ökar sektorns ekonomiska robusthet. En brist som identifierats av forskare, beslutfattare och branschorganisationer i det nuvarande systemet är matproducenternas dåliga lönsamhet, inte minst hos dem som strävar efter att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

I detta panelsamtal presenterar vi fram erfarenhetsbaserad kunskap om hur det kan löna sig för producenter att producera hållbart och reflekterar över potential för att skala upp replikera eller anpassa dessa lösningar i andra sammanhang.”

Seminariet är onsdag 17 maj kl. 11.15 – 12.00 på Clarion Hotel, Skanstull, enbart fysiskt

Läs mer här.