Torsdag 9 februari samlade vi nära 130 personer för en heldag på temat Lantbrukets möjligheter och bidrag i klimatomställningen. Det var en fullsatt konferens i vackra lokaler på Ericsbergs Slott, Katrineholm.

Sammanfattningsvis gav dagens samtal och föreläsningar en god känsla och en aning om att vi är på väg åt rätt håll. Det finns en plattform att bygga vidare på. Teknik, forskning och verktyg finns och lantbruket har redan påbörjat omställningen men många bitar behöver falla på plats och arbetas vidare på. Kanske framför allt behöver styrmedel och lagstiftning steppa upp om vi ska kunna öka omställningstakten. Lantbruksföretagen kan inte bära risker och kostnader själva, här måste hela samhället ta sitt ansvar och dela arbetsbördan.

Ett stort tack till vår moderator Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv. Stort tack också till alla talare, sponsorer, företag och deltagare för en givande och inspirerande dag!

Ett utförligt referat och filmklipp från Smart Farming 2023 kommer att publiceras här vår hemsida och i sociala medier.

Vi avslutar med ett medskick från dagens sista föreläsare Karolina Muhrman, Agtech 2030:

“Lantbruket är en enorm resurs för omställning till fossilfri energi. Den enda branschen som genom fotosyntes har möjlighet att binda kol, både åt sina egna utsläpp och andras.”