Tillväxtmotorn är Mälardalens Universitets ledarskapsprogram. 

Den 30 mars hålls ett informationsmöte för dig som är intresserad av programmet.

Anmäl dig här.

Arrangörens ord om programmet:

Tillväxtmotorn vänder sig till dig i små- eller medelstora företag som vill utveckla ditt ledarskap och företagande. Du kan vara såväl VD, produktionschef, kvalitets- eller HRansvarig, eller kanske bara påtänkt att ta klivet upp till en högre position. Oavsett vilken ledarroll du har eller bransch du tillhör så kan Tillväxtmotorn vara programmet för dig.

Spridningen av roller och branscher är snarare programmets styrka och skapar en bra dynamik i gruppen samt insikter om att de flesta frågeställningar och utmaningar faktiskt är likartade oavsett branschtillhörighet. Föreläsare från Mälardalens Universitet bidrar till ny kunskap, men det är framförallt mellan deltagarna själva som det stora erfarenhetsutbytet sker. Helt enkelt ett program utan tentor eller litteratur som bygger på korta föreläsningar och gruppdiskussioner i en förtrolig miljö där alla har skrivit på sekretessavtal.

Programmet är väletablerat sedan många år och flera hundra personer i ledande positioner har redan gått programmet. Tack vare att Eskilstuna Kommun och Sparbanken Rekarne satsar på utveckling och tillväxt av små och medelstora företag i Eskilstuna är programmet även delvis subventionerat.