Fredrik Jerlström, medlem i Agro Sörmlands utvecklingsråd

“Jag kan säga att det idag är ett välmående företag som står på flera ben. Att ha många verksamhetsområden gör att man inte är lika sårbar när det t ex blir missväxt och andra tuffa utmaningar lantbruket ställs inför.”

Fredrik Jerlström är femte generationen på Tåå gård utanför Nyköping. Han äger gården tillsammans med sin bror som dock inte är involverad i driften av gården utan arbetar som ingenjör på Scania. Även mamma har en del i gården.

När Fredrik tog över 1990 fanns enbart 100 ha åkermark. Idag har gården 220 ha spannmålsodling med inriktning på utsädesproduktion. Här finns också “lite skog”, ekonomibyggnader som hyrs ut till bl a husvagns, båt och husbilsparkering, några bostadshus som hyrs ut samt en långtidsparkering för resenärer från Skavsta flygplats.

Sedan 2008 har Fredrik arbetat heltid med verksamheten. Han är utbildad växtodlingsagronom och innan gården tog upp all tid har han kombinerat med anställningar som bl a rådgivare hos Lantmännen och Länsstyrelsen. Han är också verksam som arrendesyneman.

Fredrik har varit med i Agro Sörmlands utvecklingsråd sedan oktober i fjol (2021) men har känt till verksamheten sedan tidigare och varit med på ett antal tematräffar. På frågan vad han får ut av engagemanget i Agro Sörmland blir svaret:

“Kontakter, att träffa andra lantbrukare och få idéer.”

Men även att kunna påverka i vilken riktning Agro Sörmland arbetar och vilka frågor och behov som tas upp är en viktig del i engagemanget. Ett exempel han ger är problemet med markpackning som ökat när teknikutvecklingen gett större och tyngre maskiner. Markpackningen är ett angeläget ämne och kan leda till kraftigt sänkt avkastning när det inte växer som det ska på markerna.

Intrånget som bygget av Ostlänken innebär har ställt till det en hel del för Tåå gård som med sin lokalisering utanför Nyköping ligger mitt i projekteringsområdet. Även annan samhällelig infrastruktur som vägbyggen och vattenledningar har genom åren inneburit inkräkningar på Fredriks marker. Att få ersättning och kompensation för det här är inte helt lätt och det tar mycket tid och tålamod i anspråk att söka ersättning.

“Det tar en massa tid och det är inte säkert att man får den ersättning som man vill ha.”

Fredrik ser dock inte att det ska innebära utmaningar när tågbanan väl är på plats och igång, det är tiden fram till Ostlänken är klar som är problematisk.

En annan stor prövning för verksamheten framöver är förstås klimatförändringar.

“De torra och varma somrarna innebär torka och även om vi har Nyköpingsån och bevattningsmöjligheter så krävs det att man söker tillstånd och det kostar pengar och tar mycket tid.”

Fredriks jordbruksföretag med sina flera verksamhetsben att stå på har dock en god grund att stå på inför kommande stora uppgifter och han säger att Tåå gård idag är ett välmående företag. Härliga ord att höra för oss som har de gröna näringarna som fokusområde.

På frågan varför är Agro Sörmlands arbete viktigt nämner Fredrik närheten – att Sörmlands lantbrukare har ett lokalt forum.

“Att åka långt för att träffas drar man sig ofta för. Bra att vi har det här i Sörmland och kan träffas och få nya idéer och byta erfarenheter.”