Förra fredagen, 9 februari, träffades vi drygt 100 personer på Öster Malma för en heldagskonferens; Smart Farming tema lantbruk och vatten. Nu kan du ta del av presentationer från dagen, länkar längre ner. Vi har också satt ihop en film med klipp från föreläsningarna om ca 30 minuter. Längre ner i inlägget hittar du filmen samt hålltider i filmen för talare och ämnen.

Några citat från dagen:

“Klimatförändringarna är här, det vet vi för vi kan mäta.”

“Det som är extremt idag kommer att bli normalt.”

“Mer kunskap behövs för att säkerställa vattentillgång och avledning.”

“Ingen gård är den andra lik, mycket av pusslet är platsanpassning.””

“Billigaste klimatanpassningen är att underhålla den infrastruktur vi redan har, det räcker ganska långt.”

“2018 var en bra förberedelse för 2023.”

“Viktigt att bli kostnadseffektiv – var och när ska jag bevattna?”

Sammanfattningsvis kan vi konstatera efter den här dagen att det finns mycket kunskap och goda idéer. Vi har redan blivit bättre på att samarbeta, sprida kunskap och hjälpa varandra, det fortsätter vi med!

Presentationer som pdf:

Ingrid Wesström, SLU
Jenny Jochnick, Nyköpingsåarnas Vattenförbund
Jon Wessling, Hushållningssällskapet
Henrik Kihlberg, Nils Oscar
Mattias Granath, Rosenqvist Irrigation AB
Oscar Axberg, Östorps Bevattning

Textreferat och foton:

Här är länk till ett tidigare inlägg med referat och foton från dagen.

FILM FRÅN DAGEN:

Hålltider:

1:48
Vatten – nationella ambitioner och strategier
Emma Nohrén, ordf. Miljö- & jordbruksutskottet MP

5:53
Jordbrukets vattenhushållning och förändring med klimat
Jennie Barron, professor, SLU

7:33
Vad kostar jordbrukets gröna omställning?
Markus Hoffman, hållbarhetsexpert, LRF

12:18
Företagspitch: Rosenqvist irrigation AB

Ej med på film enligt önskemål
Tidigare erfarenheter och pågående fältförsök med bevattning
Ingrid Wesström, universitetslektor, SLU

12:57
Lokala vattenåtgärder i lantbruket
Jenny Jochnick, vatten- och miljörådgivare, Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund

14:18
Lönsamheten i vattenåtgärder
Jon Wessling, vattenrådgivare, Hushållningssällskapet

Ej med på film enligt önskemål
Samtal på scen – från forskning till praktik

LUNCH

17:40
Vatten i kött- och mjölkproduktionen
Ann-Catrin Markusson, produktionsrådgivare, VÄXA

22:17
Scenarier för framtidens klimat
Bodil Ståhl, Sakkunnig Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

26:50
Samtal på scen – klimatanpassning i praktiken

27:57
Företagspitch: Östorps bevattning

28:41
Workshop, redovisning av samtal på scen med gruppledare

33:13
Vatten i livsmedelsproduktionen
Henrik Kihlberg, VD & delägare, Nils Oscar

33:50
Innovationer inom lantbrukets vatten – Agtech 2023
Per Frankelius, docent, Linköpings universitet
Karolina Muhrman, universitetslektor, Linköpings universitet

TACK TILL ALLA MEDVERKANDE!