Webbinarium om hållbar livsmedelsproduktion

Digitalt seminarie

Almi arrangerar och bjuder in till ett webbinarium om hållbar livsmedelsproduktion Datum: 23 april Tid: kl. 09.00 – 10.10 Digitalt, länk skickas till den mailadress du anger vi anmälan ANMÄL Enligt Jordbruksverket beräknas att det svenska folket konsumerar över 800 000 ton frukt och grönsaker varje år, och det förutsätter i dagsläget import av stora […]

SustAinimal Perspectives: Landskapsexperimentet – ett living lab

Digitalt seminarie

Datum: 30 april Tid: 8.15–9.00 Digitalt via ZOOM I ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala ska moderna system med växtodling och betesdjur utvecklas. Projektet, som är ett spinn-off projekt från SustAinimal och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, ska bidra till utvecklingen av en hållbar produktion av grödor, mjölk och kött som samtidigt […]

Ta del av testresultat från energimätningar på två gårdar

Digitalt seminarie

Vreta Kluster arrangerar och bjuder in till en digital timme där de presenterar tester av teknik som mäter elanvändning på olika djurgårdar. Vill du vara med och testa denna nya teknik på din gård helt finansierat av Jordbruksverket? Datum: 7 maj Tid: kl. 11:00–12:00 Digitalt ANMÄL OCH LÄS MER Lantbruk är energikrävande verksamheter och med […]

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

Digitalt seminarie

SLU Future Food arrangerar och bjuder in till digitalt seminarium om biogas och biogödselproduktion. Datum: 8 maj Tid: kl. 10.00–12.00 Digitalt via ZOOM ANMÄL och läs mer En ny policy brief från SLU Future Food, framtagen av forskare vid SLU och Linköpings universitet, ger en rad rekommendationer på åtgärder som skulle kunna stärka svensk produktion […]

Solutions for alternative weed control

Digitalt seminarie

"Robots: a robust alternative for weed control? Key points for a successful uptake by the agricultural sector." Delta i projektet Oper8s webbinarium om alternativ ogräsbekämpning med särskilt fokus på robotteknik. Datum: 14 maj Tid: kl. 11.00–12.30 Digitalt Webbinariet hålls på engelska. ANMÄL och läs mer.

Ekonomiska stöd inom skogsbruket

Digitalt seminarie

Arena Skog arrangerar och bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium om ekonomiska stödformer och projektmedel för skogliga åtgärder! Datum: måndag 20 maj Tid: 13:00–14:14 Digitalt via Teams ANMÄL Teamslänk skickas ut via mejl samma dag I detta webbinarium får du en inblick i vilka skogsbruksåtgärder som främjar hållbarhet och samtidigt ger lönsamma fördelar. Vi tittar […]

Digital betesdrift

Digitalt seminarie

Optimera betesdriften med moderna lösningar. Datum: 22 maj Tid: 12:00-13:00 Plats: DIGITAL ANMÄL och läs mer Välkommen till digitalt webbinarie med fokus på digitala verktyg inom bete. Oleksiy Guzhva, veterinär samt forskare inom SLU och SustAinimal, berättar om aktuella projekt inom temat. Vi går in på de olika verktyg som utvecklas inom området, exempelvis digital […]

Växtmångfald och växtföljd i växthus

Digitalt seminarie

Hushållningssällskapet Västra arrangerar och bjuder in till lunchwebbinarium. Datum: torsdag 23 maj Tid. kl. 12:00–13:15 Digitalt ANMÄL HÄR Reglerna för att uppfylla växtmångfald och växtföljd vid ekologisk odling i växthus kan kännas svåra att följa. Bakgrunden till detta webbinarie är bland annat att utröna mer om hur man kan man göra, vad som händer i […]

Nya möjligheter att investera i lantbruksföretag för ökad hållbarhet och självförsörjning

Digitalt seminarie

Datum: 23 maj Tid: kl. 13:00–14:00 Digitalt ANMÄL och läs mer Vreta Kluster och Gårdskapital bjuder in: Välkommen till webbinarium om hur privata investerare genom en nydanande låneplattform kan ges möjlighet att delta i finansieringen av framtidens lantbruksföretag. Under hösten 2024 planerar Gårdskapital lansera en plattform för lånefinansiering av svenska lantbruksföretag. Kvalificerade privata investerare kommer […]

Ta del av testresultat från energimätningar på två gårdar

Digitalt seminarie

Datum: 4 juni Tid: kl. 9:00–10:00 Digitalt ANMÄL och mer info Vreta kluster bjuder in till webbinarium. De har testat teknik för att mäta elanvändningen på två olika djurgårdar - vill du vara med i fortsatta tester på din gård? Lantbruk är energikrävande verksamheter och med stigande elpriser blir elförbrukningen en allt större utgiftspost. Genom […]

Kolkrediter i lantbruket

Digitalt seminarie

Välkommen till en timmes webbinarium om Kolkrediter i lantbruket. Datum: tisdag 11 juni Tid: kl. 11:00–12:00 DIGITALT ANMÄL HÄR Kan kolkrediter bli en attraktiv intäktskälla för lantbruket? Kolkrediter innebär att inlagring av koldioxid ökar och saluförs på marknaden. Det ökade upptaget och inlagringen av kol kan ske i levande biomassa, dött organiskt material eller jord. […]

EU:s nya avskogningsförordning – hur påverkar den dig?

Digitalt seminarie

Arrangör: TMF, bransch- och arbetsgivarorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. Datum: 19 juni Tid: kl. 9:00–10:00 Digitalt Kostnadsfritt ANMÄLAN och mer info "EU:s avskogningsförordning är en viktig del av EU:s gröna giv med målet att bekämpa global avskogning. För TMF:s medlemsföretag inom den träbearbetande industri är trä en central råvara. Den nya […]