Dialogmöten CAP

Digitalt seminarie

Är du lantbruksföretagare under 40 år, vill du bidra med nytänkande och förenklingsförslag kring hur EU-stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) bäst kan bidra till konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk? Då är du precis den Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket söker till att delta i digitala dialogmöten i höst på på temat: ”Hur främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart […]

Landsbygdsdialog – fokus kultur och fritid

Ludgo/Spelviks Bygdegård Nyköping

Är du boende eller verksam inom föreningslivet på landsbygden? Välkommen till en dialogträff med fokus på Kultur och Fritid på landsbygden! 26 september på Ludgo/Spelviks Bygdegård Tid: 17.00-19.30 Nyköpings Kommun möter upp med representanter från berörda tjänstepersoner och politiker för att informera och skapa dialog kring utvecklingsfrågor för Kultur och Fritid för alla åldrar. Nyköpings […]