Vägar och vatten

Digitalt seminarie

Vägar och vatten – en del i Träffar på distans om miljöhänsyn som Skogsstyrelsen arrangerar. Datum och tid: 24 nov Tid: kl. 12.00 – 13.00 Plats: Teams ANMÄL HÄR Vid den här distansträffen får du lära dig mer om hur vi kan bygga och underhålla vägar i skogen på ett skonsamt sätt och hur vägarnas […]

Klimatförändringar i Sverige – Grundkurs

SMHI Norrköping Folkborgsvägen 17, Norrköping

Grundkurs: Klimatförändringar i Sverige (1 dag)  28/11 klockan 8.00 – 17:00  Norrköping eller digitalt   Anmäl dig senast 21 november ANMÄL HÄR Kursinnehåll: Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige Sveriges klimat idag och i framtiden. Till exempel hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed […]

Ogräshantering i storskalig ekoproduktion

Digitalt seminarie

Hushållningssällskapet arrangerar. Datum: 30 nov Tid: kl. 12.00–13.00 ANMÄL HÄR Varmt välkomna till det nionde studiebesöket på vår virtuella studieresa genom Sverige. Den här gången får vi följa med Oskar Hanson och Josefine Lundblad som besöker Ivar på Tångagård. Den familjedrivna ekogården Tångagård har under många år arbetat fram en strategi för att hantera ogräset […]

Småskaliga solcellsparker, del 5 av 5

Digitalt seminarie

Bygga solcellspark på egen mark? LRF bjuder in till fem digitala kunskapshöjningar under oktober och november. Målgrupp är lantbrukare som är intresserade av att bygga en solcellspark på sin mark men även för den som är intresserad av att arrendera ut sin mark. Kunskapshöjare 5 av 5: Upphandling och avtal, utvärdering av offerter och annat […]

Kan landbaserad fiskodling bli storkap för bönder?

Digitalt seminarie

Kan landbaserad fiskodling bli storkap för bönder? Avsnitt 6 i LRFs webbinarieserie: Framtidens bonde. 14 december Kl. 11.00–11.30 ANMÄL HÄR I Sverige äter vi mycket fisk och sjömat per person och år. Trots det importeras en stor andel av det vi konsumerar i dag och vissa arter hotas av utfiskning. Som svar på detta har […]

Hänsyn till vatten

Digitalt seminarie

Hänsyn till vatten – en del i Träffar på distans om miljöhänsyn som Skogsstyrelsen arrangerar. Datum och tid: 14 dec kl. 11.00 – 12.00 eller 14 dec kl. 18.00 – 19.00 Plats: Teams ANMÄL HÄR Vilka funktioner har skogens vatten? Och vad behöver göras för att vattnet inte ska påverkas av skogsbruk? Delta på en […]

Solcellspark och batterier – äga eller arrende

Digitalt seminarie

Datum: onsdag 31 jan Tid: kl. 10:00–12:00 Digital kurs MER INFO OCH ANMÄL Arrangör: HIR Skåne Kursen går igenom grunderna för vad man ska tänka på vid en investering av en solcellpark. Kursen belyser både egen investering och vad man bör tänka på om man vill arrendera ut mark till en solcellspark. Kapacitet, dimensionering, placering […]

Odla utan glyfosat i växtföljden

Klostergården Vreta Kloster

Datum: torsdag 15 februari Tid: kl. 09:00-12:00 Plats: Klostergården, 585 76 Vreta Kloster Anmäl HÄR senast 7 februari. Hushållningssällskapet bjuder in till en träff som handlar om hur man kan odla ettåriga grödor i en växtföljd med mindre användning av växtskyddsmedel, t.ex. Glyfosat. Glyfosat används idag t.ex. för bekämpning av rotogräs efter skörd och för […]

Glyfosatfritt vallbrott

Klostergården Vreta Kloster

Datum: torsdag 15 februari Tid: kl. 13:15-16:00 Plats: Klostergården,585 76 Vreta Kloster Anmälan HÄR senast 7 februari Kursen handlar om hur man gör vallbrott utan tillgång till glyfosat. Kursen tar upp såväl odlingsteknik som ekonomi. Försöket ”Glyfosatfritt vallbrott 2020-2021” används som utgångspunkt för kursen och kompletteras med föreläsningar och beräkningar för att skapa perspektiv för […]

Vilka regler och villkor hindrar oss från att nå målen i livsmedelsstrategin?

Digitalt seminarie

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Vilka regler och villkor hindrar oss från att nå målen i livsmedelsstrategin? Jordbruksverket hälsar välkommen till ett lunchseminarium den 20 februari om vilka regler och villkor som hindrar oss från att nå målen i livsmedelsstrategin. Datum: 20 februari Tid: kl. 12.00–12.55 Digitalt via Zoom Målgrupp: Aktörer i livsmedelskedjan på […]

Grundkurs för skogsägande kvinnor

Digitalt seminarie

Kursen består av 3 delar varav 2 digitala utbildningstillfällen och 1 fysisk träff. En grundkurs för skogsbruk lär dig att ta vara på skogens möjligheter och dess värden! Som skogsägare har du frihet och ansvar att bruka din skog. Vi erbjuder dig som skogsägande kvinna en komprimerad utbildning inom bärkraftigt skogsbruk, vilket gör dig till […]

Skötsel av lövskog

Segerstad

Skogsstyrelsen bjuder in till en kurs om lövskogsskötsel. Datum: 15 maj Tid: 10:00–15:00 Plats: Segerstad, Värmland ANMÄL Vid den här träffen tittar och pratar vi om föryngringsmetoder och skötsel av lövskog. Vi berör ämnen som förädlade plantor, hägn, röjning, gallring av lövträd och skaderisker. Vi informerar även om de ekonomiska stöden för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder […]