Den gröna näringen – Framtidens attraktiva arbetsplats

Hedenlunda Hedenlunda Slott, Flen, Sverige

Vill du vara med och utveckla arbetsmarknaden inom gröna näringar? Välkommen till en dag där vi lägger grunden till hur vi tillsammans kan göra framtidens arbetsplatser attraktiva inom lantbruk, skog och trädgårdsföretag. Hur kan vi attrahera kompetenser som vill bidra med att utveckla och stärka branschen, vilka är dom och hur kan vi olika aktörer […]

Skogen i Södermanland

Safiren konferenscenter Drottninggatan 19, Katrineholm, Sverige

Regionalt skogsprogram i Sörmland och Agro Sörmland bjuder in att delta i en konferens om Skogen i Södermanland – en hållbar och lönsam skogsproduktion i framtiden. Datum och tid: Tisdag 15 november Kl. 9.00 – 16.00 Lokal: Safiren Konferenscenter Drottninggatan 19 Katrineholm Anmälan: senast 27 oktober LÄNK TILL ANMÄLAN Under dagen presenteras resultat från arbetet […]

Gratis

Smart Farming 2023

Ericsbergs Slott Gårdskontoret Ericsberg, Katrineholm, Sverige

Lantbrukets möjligheter och bidrag i klimatomställningen Lantbruket har stor potential att öka kolinlagring, minska utsläpp av växthusgaser och inte minst att bidra till förnyelsebara energisystem. Detta kan skapa nya affärsmöjligheter för lantbruksföretagen och samtidigt bidra till en konkurrenskraftig produktion av livsmedel. Smart Farming 2023 tar upp den senaste forskningen och ger konkreta exempel på hållbara […]

AKIS temadag – innovation, entreprenörskap & digitalisering

Munktellmuséet, Eskilstuna Munktellstorget, Eskilstuna, Sverige

Tisdag 7 mars, kl 9.00 – 15.00, kaffe från kl. 8.30. Vi träffas på Muntellmuséet, Eskilstuna. Du kan delta fysiskt eller digitalt. Primär målgrupp: Aktörer som främjar landsbygdsutveckling Välkommen till en temadag i Eskilstuna där vi lyfter exempel på innovationssystem, digitalisering, arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld. Vi […]

Branschträff gröna näringar

Ökna naturbruksgymnasium Öknaskolan, Sörmlands naturbruk, Tystberga

Nu bjuder vi in till den första träffen i arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen till gröna näringar. Ökna Naturbruksgymnasium11 maj kl. 9.30–12.30 (fika serveras kl. 9.00)Efter 12.30 serveras lunch och erbjuds presentation av Ökna. Hur attraherar vi kompetenser som vill vara med och stärka de gröna näringarna i Sörmland? Kompetensförsörjning uppges idag av många arbetsgivare […]

Digital skog – visualisering och bildanalys

Växjö Linnaeus Science Park Framtidsvägen 14, Växjö

Växjö Linnaeus Science Park hälsar välkommen till den första upplagan av Digital skog som samlar aktörer från hela Sverige för att utbyta erfarenheter inom den digitala omställning som skogsbruket står inför. "Tillsammans kan vi forma en framtid där digitala innovationer spelar en central roll för ett hållbart och effektivt skogsbruk." Datum och tid: 21 september […]

Lövskogsdag med extra allt

Björktorp Hedenlunda Björktorp, Flen

Mellanskog bjuder in till lövskogsdag. (Öppen även för icke-medlemmar i Mellanskog) Datum: 22 september 2023 Tid: 12.00 - 16.00 Plats: Björktorp, Hedenlunda längs väg 221 mellan Flen och Bettna ANMÄL HÄR (senast 12/9) Fredag 22 september bjuder Mellanskog in till en lärorik lövskogsdag i skogsägarna Nils-Gunnar och Birgittas skog. En enklare lunch serveras vid ankomst […]