Ogräshantering i storskalig ekoproduktion

Digitalt seminarie

Hushållningssällskapet arrangerar. Datum: 30 nov Tid: kl. 12.00–13.00 ANMÄL HÄR Varmt välkomna till det nionde studiebesöket på vår virtuella studieresa genom Sverige. Den här gången får vi följa med Oskar Hanson och Josefine Lundblad som besöker Ivar på Tångagård. Den familjedrivna ekogården Tångagård har under många år arbetat fram en strategi för att hantera ogräset […]

Digital träff: Plöjningsfri odling

Digitalt seminarie

Hushållningssällskapet Jönköping arrangerar. Datum: 30 nov Tid: kl. 18.00 En träff om vad som är vinsten med plöjningsfriodling och vad som är nackdelarna med att skippa plogen. Vi kommer att gå igenom följande på djupet: Grundbearbetning – för- och nackdelar Djupbearbetning – för- och nackdelar Växtskyddsbehov – ökar växtskyddsbehovet ? Skördenivåer – minskar skörden? Hur […]

Kulturmiljöer

Digitalt seminarie

Kulturmiljöer – en del i Träffar på distans om miljöhänsyn som Skogsstyrelsen arrangerar. Datum och tid: 5 dec kl. 14.00 – 15.00 eller 6 dec kl. 10.00 – 11.00 Plats: Teams ANMÄL HÄR Vid den här distansträffen får du lära dig mer om målbilderna för god kulturmiljöhänsyn. Vi ger tips på hur du kan ta […]

Småskaliga solcellsparker, del 5 av 5

Digitalt seminarie

Bygga solcellspark på egen mark? LRF bjuder in till fem digitala kunskapshöjningar under oktober och november. Målgrupp är lantbrukare som är intresserade av att bygga en solcellspark på sin mark men även för den som är intresserad av att arrendera ut sin mark. Kunskapshöjare 5 av 5: Upphandling och avtal, utvärdering av offerter och annat […]

Webbinarium om ägar- och generationsskifte, 12 dec

Digitalt seminarie

LRF Ungdomen bjuder in vid ett antal tillfällen in dig som är intresserad till öppna webbinarier där vi från LRF Ungdomen presenterar och fördjupar oss i rapporten kring ägar- och generationsskifte. Alla intresserade hälsas välkomna! Datum och tid: Andra tisdagen i varje månad kl 13.00-14.30 med start 12 september. Därefter den 10/10, 14/11 och 12/12. […]

Kan landbaserad fiskodling bli storkap för bönder?

Digitalt seminarie

Kan landbaserad fiskodling bli storkap för bönder? Avsnitt 6 i LRFs webbinarieserie: Framtidens bonde. 14 december Kl. 11.00–11.30 ANMÄL HÄR I Sverige äter vi mycket fisk och sjömat per person och år. Trots det importeras en stor andel av det vi konsumerar i dag och vissa arter hotas av utfiskning. Som svar på detta har […]

Hänsyn till vatten

Digitalt seminarie

Hänsyn till vatten – en del i Träffar på distans om miljöhänsyn som Skogsstyrelsen arrangerar. Datum och tid: 14 dec kl. 11.00 – 12.00 eller 14 dec kl. 18.00 – 19.00 Plats: Teams ANMÄL HÄR Vilka funktioner har skogens vatten? Och vad behöver göras för att vattnet inte ska påverkas av skogsbruk? Delta på en […]

Nya tider – hur ser marknaden ut framåt?

Digitalt seminarie

Datum: 18 januari Tid: kl. 10.00–11.30 Plats: Digitalt via Teams (länk till mötet skickas några dagar innan kurstillfället, till den e-post du anger vid anmälan nedan) ANMÄL HÄR Priserna har minst sagt varit turbulenta det senaste åren på både produkter och insatsvaror, samtidigt som styrräntan höjts kraftigt under senaste året. Hushållningssällskapet Västra bjuder därför in […]