Vallträff i Valdemarsvik

Gusum Gusums kyrka 1, Gusum

Hushållningssällskapet Östergötland arrangerar och bjuder in. Är du redo för årets vallskörd? Kom och prata vall med oss på Gusums Lantbruk i Valdemarsvik! Tillsammans med Växa och LRFs kommungrupp bjuder vi in till vallträff. Vi får höra om gården där Johan Karlén bedriver dikoproduktion och ungnötsuppfödning. Vad de har för upplägg och tankar kring vall […]

Skogsexkursion, stadsnära skogsbruk

Nyäng, Nyköpings ridanläggning Tillverkarvägen 7, Nyköping

Välkomna till en förmiddag med fokus på värdeskapande åtgärder i stadsnära skogar. Arrangemanget genomförs inom Regionalt skogsprogram i Sörmland. Nyköpings kommun är markvärdar för dagen och medfinansierar aktiviteten. Markförvaltare David Lundevall och Ellen Weidman Wachtmeister deltar från Nyköpings kommun. Tisdag 4 juni Kl. 8:30 – 13:00 Plats: Nyköpings ridanläggning, Nyäng Deltagande är kostnadsfritt. ANMÄL HÄR […]

Fältdag – Mer vall

Hagebyberga Säteri Hagebyberga Stora huset, Björkvik

Välkommen till en förmiddag i fält på Hagbyberga säteri. Torsdag 20 juni kl 9.30–12.00, fika serveras från kl 9.00 ANMÄL HÄR Mer vall i spannmålsväxtföljden: - för bördigheten, lönsamheten, kolinlagringen, markhälsan och den biologiska mångfalden! I projektet Mer vall utgår vi från den bördighetshöjande effekt en vallgröda kan ha i en spannmålsdominerad växtföljd. Det är […]